w Trzciance

Parafia matki bożej saletyńskiej

Slider

 

P I S M O  Ś W I Ę T E

 

 

WARTO CZYTAĆ BIBLIĘ, PONIEWAŻ…

Biblia objawia charakter Boga, pozwala poznać Jego oczekiwania i zamiary wobec człowieka

Słowa i nakazy Boże spisane w Biblii zostały wypowiedziane i spisane dla wszystkich czasów i we wszystkich czasach zachowują swą aktualność

Znajomość Biblii sprawia, że wiara staje się dojrzalsza, mądrzejsza, ponieważ obraz Boga jaki kształtuje w nas Biblia wykracza poza nasze ograniczenia i wyobrażenia

Warto czytać cała Biblię, ponieważ niektóre tematy ukazane na początku Biblii (Księga Rodzaju) mają swoje dopełnienie w Nowym Testamencie (proroctwa, Apokalipsa)