OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.11.2019 r.

Prorok Malachiasz zapewnia nas, że życie wieczne jest tylko dla wierzących i sprawiedliwych. A Pan Jezus precyzuje, że On sam umocni uczniów, gdy będą prześladowani z powodu wiary. Jedną z większych prób wiary będzie lęk przed końcem świata. Kto zaufał Chrystusowi, nie ma powodu się lękać, bo kto będzie chciał zachować życie, ten je straci, a kto straci je z powodu Chrystusa i Ewangelii, ten je zyska. Święty Paweł z mocą podkreśla, że każdy wierzący nie ma czekać na koniec świata, ale może spokojnie pracować i cieszyć się każdym dniem danym przez Pana. Zapowiedź sądu Bożego ma nas zachęcać do wzrostu w miłości i na tym mamy się koncentrować, a nie na pomnażaniu lęku, który odwodzi nas od dobrych dzieł.
Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy.

1.   W ubiegłą niedzielę na POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE zebraliśmy 1089,00 zł. Bóg zapłać!

2.   Dzisiaj po Mszach Świętych zbieramy ofiary na potrzeby Caritas parafii.

3.   BIERZMOWANIE – Dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania dzisiaj o godz. 18:00 Msza Święta i spotkanie formacyjne. Dotyczy uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

4.   I KOMUNIA ŚWIĘTA – spotkanie z rodzicami w poniedziałek, 18.11.2019 r. o godz. 17:00.

5.   W piątek wspominamy św. Cecylię, patronkę muzyki kościelnej. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy muzyką i śpiewem upiększają liturgię w naszym kościele.

6.   Za tydzień będziemy przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

7.   Nabożeństwa:
– Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy – czwartek od godz. 16:00 do godz. 17:00
– Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – sobota o godz. 6:30, niedziela o godz. 7:30
– Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z modlitwą matek za swoje dzieci – środa o godz. 16:30
– Różaniec Święty – poniedziałek, wtorek i piątek 30 minut przed Mszą Świętą wieczorną
– Wypominki – codziennie o godz. 17:30; w Straduniu w niedziele o godz. 8:45.

8.   Niech naszej listopadowej refleksji nad przemijaniem towarzyszy dobra lektura. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

9.   ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE – Akcja poboru krwi „Gorąca krew”
środa, 20 listopada 2019 r. w godzinach od 9:30 do 14:30 przy LO w Trzciance.

10.  Od poniedziałku do piątku (18 – 22 listopada 2019 r.) w ramach akcji
„Bezpieczna Jesień” w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance
będzie można dokonać bezpłatnego ustawienia świateł w pojazdach.

 

Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
przygotowało na rok 2020 zbiór Ewangelii, komentarzy biblijnych, wspomnień liturgicznych oraz okolicznościowych modlitw. Ta praktyczna pozycja książkowa pt. „Słowo na każdy dzień. Ewangelia 2020”
umożliwia nam przez cały rok żywy kontakt ze Słowem Bożym.
Do nabycia w niedzielę, 24.11.2019 r. po Mszach Świętych.
Cena 1 egz.: mała – 10 zł, duża – 20 zł.

 

 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.11.2019 r.

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” – to słowa Chrystusa skierowane do małodusznych saduceuszów. Ewangelie mówią nam jasno, że zmartwychwstanie jest obietnicą daną wszystkim, którzy uwierzą w Chrystusa i przyjmą chrzest. Niektórzy bibliści byli skłonni uważać, że tak jasne wyznanie wiary w życie wieczne w Księdze Machabejskiej jest dopiskiem pobożnego mnicha. Nie ulega jednak wątpliwości, że saduceusze byli niewielką grupą spośród Żydów współczesnych Jezusowi, którzy zdecydowanie nie wierzyli w zmartwychwstanie. Może nawet dzisiaj jest więcej ochrzczonych, którzy nie wierzą w życie wieczne, niż było wszystkich saduceuszów. Nauczanie Apostołów było jednoznaczne: zmartwychwstanie umarłych jest jedną z najważniejszych prawd wiary i bez niej nie ma udziału w życiu wiecznym.

1.   Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość.

2.   Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To okazja do szczególnej pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych na całym świec
Po Mszach Świętych zbieramy ofiary do puszek na POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE.

3.   Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Po Mszach Świętych zbierzemy ofiary do puszek na potrzeby Caritas parafii.

4.   BIERZMOWANIE – w następną niedzielę (17.11.2019 r.) Msza Święta o godz. 18:00 oraz spotkanie młodzieży w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Dotyczy to uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

5.   I KOMUNIA ŚWIĘTA – w następny poniedziałek, 18.11. br. o godz. 17:00 spotkanie z rodzicami.

6.   Nabożeństwa:
– Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy – czwartek od godz. 16:00 do godz. 17:00
– Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – sobota o godz. 6:30, niedziela o godz. 7:30
– Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z modlitwą matek za swoje dzieci – środa o godz. 16:30
– Różaniec – poniedziałek, wtorek i piątek 30 minut przed Mszą Świętą wieczorną
– Wypominki – codziennie o godz. 17:30; w Straduniu w niedziele o godz. 8:45.

7.   Niech naszej listopadowej refleksji nad przemijaniem towarzyszy dobra lektura. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

8.   Zmarli: W ubiegłym tygodniu do Domu Ojca odeszła śp. Zofia Teresa Suchocka lat 80.
Za nią i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczne odpoczywanie…

ZŁĄCZMY SIĘ NA MODLITWIE – NOCNA ADORACJA – 16/17.11.2019 R.

Modlimy się w różnych intencjach i naszych potrzebach. W sposób szczególny potrzeba dzisiaj modlitwy w intencji rodzin i małżeństw. Rodzina bowiem to pierwszy kościół – kościół domowy. Dlatego też z inicjatywy Wspólnoty Kościół Domowy chcemy trwać na modlitwie i adoracji. Tu w naszym kościele – NOCNA ADORACJA – z soboty na niedzielę. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą ofiarować swoje czuwanie, trud i modlitwę w intencji małżeństw i rodziny z prośbą o odnowienie wiary.

Małżonkowie i samotni; osoby starsze i młode
– ZŁĄCZMY SIĘ NA MODLITWIE –
rozpoczęcie czuwania sobota godz. 19.00, zakończenie niedziela godz. 07.00 rano

Znajdźmy chociaż jedną godzinę na adorację i modlitwę.

 

 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.11.2019 r.

Jak wielkim wyzwaniem są dla nas słowa z Księgi Mądrości o tym, że Pan Bóg niczym się nie brzydzi, że wszystko oszczędza, bo to wszystko jest Jego. My chętnie pozbawilibyśmy istnienia niektórych ludzi, a Pan Bóg ich oszczędza. Wielu mieszkańców Jerycha chętnie skreśliłoby Zacheusza, a Pan przyszedł do niego do domu i ogłosił jego zbawienie. Doprawdy, bardzo musiał być zjednoczony z Bogiem Święty Paweł, skoro zapraszał wierzących, aby modlili się za wszystkich. Sam nieustannie modlił się za wszystkie Kościoły, by, jak usłyszymy, Pan Bóg udoskonalił ich pragnienie dobra.
Wzywajmy Ducha Świętego, by dopomógł nam przyjąć z wiarą Boże objawienie i nauczył nas miłosierdzia na wzór naszego Ojca w niebie.

Naszych bliskich zmarłych pochowanych w odległych lub nieznanych miejscach możemy uczcić, wspomnieć i polecić modlitwie zapalając znicz i ustawiając go pod krzyżem na terenie nieczynnego cmentarza ewangelickiego przy naszym kościele.
Jednocześnie dziękujemy za złożone ofiary na zakupienie zniczy w kwocie 250 zł.

1.   Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

2.   Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominamy o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu.

3.   Czytanie wypominek i modlitwa za zmarłych codziennie o godz. 17:30, a w Straduniu w niedzielę o godz. 8:45.

4.   Do chorych i seniorów z naszej wspólnoty parafialnej z sakramentami świętymi udamy się w piątek 8  listopada w godzinach porannych.

5.   BIERZMOWANIE – w przyszłą niedzielę (10.11.2019 r.) Msza Święta o godz. 18:00 oraz spotkanie młodzieży w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Dotyczy to uczniów klas VIII szkoły podstawowej.

6.   DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM – 10.11.2019 r.
W następną niedzielę po Mszach Świętych w całej Polsce prowadzone będą zbiórki do puszek na POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE.

7.   Nabożeństwa:
– Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy – czwartek od godz. 16:00 do godz. 17:00
– Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – sobota o godz. 6:30, niedziela o godz. 7:30
– Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z modlitwą matek za swoje dzieci – środa o godz. 16:30
– Różaniec – poniedziałek, wtorek, piątek, sobota i niedziela 30 minut przed Mszą Świętą wieczorną.

8.   Niech naszej listopadowej refleksji nad przemijaniem towarzyszy dobra lektura. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

9.   Pomoc Polakom na Kresach – w kościele, w głównym przedsionku, wystawiony jest kosz przeznaczony na trwałe artykuły spożywcze i wyroby chemii gospodarczej dla Polaków mieszkających na Kresach.

 

MÓDLMY SIĘ JEDNI ZA DRUGICH I PAMIĘTAJMY O ZMARŁYCH,
ABYŚMY KIEDYŚ POŁĄCZYĆ SIĘ MOGLI W KRAINIE WIECZNEJ RADOŚCI.

Przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.10.2019 r.

Mędrzec Syracydes w swojej mowie przyjmuje przekupność sędziów, którzy nie liczą się z prawdą, ale zawsze stają po stronie bogatego. Wobec tej smutnej rzeczywistości zapewnia, że Pan Bóg jest sprawiedliwy i w swoim czasie odda każdemu, co mu się należy. Apostoł Paweł upomina Tymoteusza, aby pamiętał, że Pan jest sprawiedliwym sędzią dla wszystkich, którzy Go miłują. Perspektywa życia wiecznego i Bożego sądu powinna mobilizować tych, którzy jeszcze się nie wydoskonalili w miłości.

1.   Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.

2.   Do modlitwy o powołania kapłańskie i misyjne zapraszamy w pierwszy czwartek miesiąca o g. 17:00. Czcicielom Serca Bożego przypominamy o piątkowej Komunii św. wynagradzającej za grzechy.

3.   Piątek – 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych.
Na cmentarzu komunalnym Msza Święta o godz. 10:00. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele Msza Święta o godz. 8:00.

Z racji uroczystości w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Burmistrz Trzcianki informuje, że 1 listopada 2019 r. w godzinach od 7:30 do 14:30 uruchomiona będzie darmowa komunikacja autobusowa na Cmentarz Komunalny. Przebieg trasy autobusu i przystanki pokazane są na mapce zamieszczonej w gablocie.

4.   W sobotę, 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny. W naszym kościele Msza Święta o godz. 7:00.
Na cmentarzu komunalnym od godz. 11:00 będziemy czytać wypominki, a o godz. 12:00 odprawiona zostanie Msza Święta zakończona procesją za zmarłych. W tym roku zmiana godzin, gdyż zaduszki wypadają w sobotę, a popołudniowa Msza Święta jest już z niedzieli.
Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).
W kościele parafialnym wypominki od 2 do 30 listopada codziennie o godz. 17:30, a w Straduniu w niedzielę o godz. 8:45.
Naszych bliskich zmarłych pochowanych w odległych lub nieznanych miejscach możemy uczcić, wspomnieć i polecić modlitwie zapalając znicz i ustawiając go pod krzyżem na terenie nieczynnego cmentarza ewangelickiego przy naszym kościele Jednocześnie dziękujemy za złożone ofiary na zakupienie zniczy.

5.   Do chorych i seniorów z naszej wspólnoty parafialnej z sakramentami świętymi udamy się w piątek 8 listopada w godzinach porannych.

6.   Nabożeństwa różańcowe do czwartku o godz. 17:30. Dzieci zapraszamy we wtorek o godz. 16:30.
Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w modlitwie wspólnotowej, zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinie lub indywidualnie.

7.   Pomoc Polakom na Kresach – w kościele, w głównym przedsionku, wystawiony jest kosz przeznaczony na trwałe artykuły spożywcze i wyroby chemii gospodarczej dla Polaków mieszkających na Kresach.

8.   Gość Niedzielny – wydawnictwo Gościa Niedzielnego od tego numeru podnosi na stałe cenę tygodnika – 1 egzemplarz kosztuje 6 zł.

9.   Zmarli – W grudniu do Domu Ojca odszedł śp. Leszek Chrząstowski lat 42.
Za niego i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczne odpoczywanie…

 

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.10.2019 r.

Jak długo człowiek potrafi gorliwie się modlić? Słabość ciała i woli wyznaczają niezbyt długi czas. Niektórzy nie potrafią wytrwać w ciszy na modlitwie nawet minuty, po chwili zaczynają się kręcić i szukać jakiegoś zajęcia. Tymczasem zwycięstwo nad pokusą podczas próby zależy od wytrwałej modlitwy. Przypowieść i zachęta Jezusa skierowane do Apostołów są bardzo wymowne. Chrystus mówi o wołaniu w dzień i w nocy. Któż poza mistykami potrafi poświęcić tyle czasu na modlitwę? Czyż nawet wierzący katolicy nie mówią o darmozjadach, którzy tylko się modlą i nic nie robią? Nie byłoby zwycięstwa nad Amalekitami bez modlitwy Mojżesza. Nie byłoby mądrości bez wytrwałego studiowania Pisma Świętego. Co dla nas więcej znaczy: opinia ludzi czy słowa Chrystusa?
„Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

W ubiegłą niedzielę po Mszach Świętych na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zebraliśmy 1780,00 zł, a za kremówki 2.810,00 zł. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy.

1.   Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej. Dzisiejszą tacą wspieramy dzieła misyjne Kościoła.

2.   We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.

3.   Krąg Biblijny – We wtorek po Mszy Świętej wieczornej i Różańcu spotkanie Kręgu Biblijnego w salce przy zakrystii.

4.   Grupa modlitewna o. Pio zaprasza na Mszę Świętą z homilią w piatek, 25 października br.

5.   Parafialny Zespół Caritas zaprasza do współpracy nowych wolontariuszy. Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 10:00.

6.   Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17:30. Dzieci zapraszamy szczególnie we wtorek i piątek o godz. 16:30.
Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w modlitwie wspólnotowej, zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinie lub indywidualnie.

7.   Nabożeństwa:
– Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy – czwartek od godz. 16:00 do godz. 17:00
– Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny – sobota o godz. 6:30, niedziela o godz, 7:30
– Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z modlitwą matek za swoje dzieci – środa o godz. 16:30

8.   Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Na stoliku z gazetami wyłożone są kartki wypominkowe. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji.

9.   Akcja „Płomień nadziei”Caritas parafii rozprowadza świeczki-podgrzewacze, które są wyłożone na stoliku w głównym przedsionku. Zebrane fundusze przeznaczone będą na zakup zniczy, które zostaną zapalone na cmentarzu przy kościele w Uroczystość Wszystkich Świętych.

10.   Pomoc Polakom na Kresach – w kościele, w głównym przedsionku, wystawiony jest kosz przeznaczony na trwałe artykuły spożywcze i wyroby chemii gospodarczej dla Polaków mieszkających na Kresach.

W piątek – 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. W naszym kościele Msza Święta o godz. 8:00. Na cmentarzu komunalnym Msza Święta o godz. 10:00. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej.
Z racji uroczystości w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Burmistrz Trzcianki informuje, że 1 listopada 2019 r. w godzinach od 7:30 do 14:30 uruchomiona bedzie darmowa komunikacja autobusowa na Cmentarz Komunalny. Przebieg trasy autobusu i przystanki pokazane są na mapce zamieszczonej w gablocie.
W sobotę, 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny. W naszym kościele Msze Święte o godz. 7:00 i 9:00.
Na cmentarzu komunalnym od godz. 11:00 będziemy czytać wypominki, a o godz. 12:00 odprawiona zostanie Msza Święta zakończona procesją za zmarłych. W tym roku wyjątkowo zmiana godzin, gdyż zaduszki wypadają w sobotę, a popołudniowa Msza Święta jest już z niedzieli.
Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).
W kościele parafialnym wypominki od 2 do 30 listopada codziennie o godz. 17:30, a w Straduniu w niedzielę o godz. 8:45.
Naszych bliskich zmarłych pochowanych w odległych lub nieznanych miejscach możemy uczcić, wspomnieć i polecić modlitwie zapalając znicz i ustawiając go pod krzyżem na terenie nieczynnego cmentarza ewangelickiego przy naszym kościele Jednocześnie dziękujemy za złożone ofiary na zakupienie zniczy.

 

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.10.2019 r.

Dzisiaj dwukrotnie usłyszymy, że człowiek niewychowany w wierze może spotkać Pana Boga i Go uwielbić lepiej niż ludzie o kulturze religijnej. Jednak by mogło to doprowadzić człowieka do zbawienia, potrzebuje on wytrwałości, o której mówi Święty Paweł w Liście do Tymoteusza. Apostoł znosi prześladowanie ze względu na wybranych, aby wytrwali w cierpliwości. Właśnie trwanie w wierze automatycznie przyczynia się do tworzenia kultury religijnej. Ale by ona wydała owoce, potrzeba osobistego zaangażowania w żywą relację z Panem Bogiem. Gdy prorok Elizeusz nie chce podarków za wskazanie drogi do uzdrowienia, Syryjczyk Naaman rozumie, że oddawanie czci Panu Bogu nie jest czymś jednorazowym i dlatego obiecuje odtąd czcić Boga nieustannie. Będąc tutaj, kroczymy tą samą drogą.

Dzisiaj obchodzimy 19. Dzień Papieski, a w środę, 16 października wspominamy 41. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Budujmy żywy pomnik papieża Polaka w sercach młodych, zdolnych, których edukację możemy wspierać za pośrednictwem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Z zebranych pieniędzy stypendia otrzymuje m.in.75 młodych osób z naszej diecezji.

Ofiary do puszek zbierają woluntariusze przy wejściu do kościoła.


Z okazji obchodów Dnia Papieskiego przy wyjściu z kościoła sprzedawane są PAPIESKIE KREMÓWKI – dochód przeznaczony jest na cele duszpasterstwa dzieci i młodzieży naszej parafii.

1.   W poniedziałek obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.

2.   Serdeczną myślą i modlitwą otaczamy rodziny przeżywające cierpnie z powodu utraty dziecka poczętego. W Dzień Dziecka Utraconego, we wtorek modlić będziemy się w ich intencji na Mszy Świętej o godz. 7:00 i 17:00.

3.   W piątek święto św. Łukasza Ewangelisty, patrona pracowników służby zdrowia. 

4.   W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który w tym roku będzie miał szczególny wymiar z racji trwającego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. Taca przeznaczona będzie na wsparcie dzieła misyjnego Kościoła.

5.   Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17:30. Dzieci zapraszamy szczególnie we wtorek i piątek o godz. 16:30.
Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w modlitwie wspólnotowej, zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinie lub indywidualnie.
Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki różańca św., w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu.

6.   Krąg Biblijny – We wtorek po Mszy Świętej wieczornej i Różańcu spotkanie Kręgu Biblijnego w salce przy zakrystii.

7.   Parafialny Zespół Caritas zaprasza do współpracy nowych wolontariuszy. Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 10:00.

8.   Nabożeństwa:
– Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy – czwartek od godz. 16:00 do godz. 17:00
– Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny – sobota o godz. 6:30, niedziela o 7:30
– Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z modlitwą matek za swoje dzieci – środa o godz. 16:30

9.   Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

10.  Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Na stoliku z gazetami wyłożone są kartki wypominkowe. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji.

Dzisiaj zapraszamy na ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie.
Odprawimy je bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej, o godz. 19:00.
Nabożeństwo połączone jest z modlitwą różańcową – dlatego nie będzie
Różańca Świętego o godz. 17.30.

 

 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 06.10.2019 r.

Prorok Habakuk przedstawia Panu Bogu oburzonych młodych ludzi, którzy zawsze oczekują radykalnych i natychmiastowych rozwiązań. A przecież Pan Bóg odpowiada z perspektywy wieczności. Tylko cierpliwy jest w stanie przyjąć Boży plan zbawienia. Według Świętego Pawła, poznanie i życie według tego planu wymaga trzeźwego myślenia. Stąd potrzeba nam pomocy Ducha Świętego, aby wytrwać w miłości i rozsądku, nie wyolbrzymiając zła ani go nie lekceważąc. Kluczem do wytrwałości jest wiara. Ona pozwala człowiekowi zachowywać zdrowe zasady i ciągle szukać ich najlepszego zastosowania w danej sytuacji.

1.   Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

2.   W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić XIX Dzień Papieski odbywający się w tym roku pod hasłem Wstańcie, chodźmy! To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II. Możemy również złożyć swoją „cegiełkę” w budowę żywego pomnika Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych miasteczek. Tego dnia przeprowadzana jest zbiórka ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Młodzi przedstawiciele naszej parafii będą stać przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami. Bóg zapłać za składane ofiary.

3.   Z okazji obchodów Dnia Papieskiego wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas przy wyjściu z kościoła będą sprzedawać PAPIESKIE KREMÓWKI – całkowity dochód przeznaczony jest na cele duszpasterstwa dzieci i młodzieży przy naszej parafii.

4.   BIERZMOWANIE – młodzież klas VIII szkoły podstawowej przygotowująca się do bierzmowania ma swoje spotkanie formacyjne w następną niedzielę (II niedziela miesiąca) wyjątkowo o godz. 17:30.

5.   W niedzielę, 13 października zapraszamy na ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Odprawimy je bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej, o godz. 19:00. Nabożeństwo połączone jest z modlitwą różańcową – dlatego w najbliższą niedzielę nie będzie Różańca Świętego o 17.30.

6.   Nabożeństwo różańcowe codziennie o godz. 17:30. Dzieci zapraszamy szczególnie we wtorek i piątek o godz. 16:30.
Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w modlitwie wspólnotowej, zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinie lub indywidualnie.
Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki Różańca świętego, w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu.

7.   Krąg Biblijny – spotkanie w salce przy zakrystii we wtorek po Mszy Świętej wieczornej i Różańcu.

8.   Zespół Synodalny – spotkanie w czwartek po Mszy Świętej wieczornej i Różańcu.

9.   Caritas Parafii zaprasza chętnych do współpracy. Najbliższe spotkanie w sobotę o godz. 10:00.

10.  Nabożeństwa:
– Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy – czwartek od godz. 16:00 do godz. 17:00
– Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny – sobota o godz. 6:30, niedziela o 7:30
– Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z modlitwą matek za swoje dzieci – środa o godz. 16:30

11.  Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

12.  Na stoliku z gazetami wyłożone są Kalendarze Diecezjalne na 2020 rok w cenie 10 zł.

13.  Zmarli – W ubiegłym tygodniu do Domu Ojca odszedł śp. Bogdan Gałecki lat 66.
Za niego i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczne odpoczywanie…