I   K O M U N I A   Ś W I Ę T A

Uroczystość I Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę, 19 maja o godz. 11:00:
     – spotkanie i próba dla dzieci w czwartek, 16 maja o godz. 17:30,
     – pierwsza spowiedź św. dla dzieci w sobotę, 18 maja o godz. 10:00.

 

R O C Z N I C A   I   K O M U N I I   Ś W I Ę T E J

W niedzielę, 26 maja o godz. 11:00 Msza Święta dla dzieci, które w tym roku przeżywają rocznicę I Komunii Świętej:
     – spotkanie i próba dla dzieci w piątek, 24 maja o godz. 16:00,
     – spowiedź św. dla dzieci w sobotę, 25 maja o godz. 10:00.

 

 

P A R K I N G

Do 2 maja br. wpłaty w całości wyniosły 18.034,00 zł. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy.
W maju ofiary będziemy zbierać w trzecią niedzielę miesiąca (19.05 br.). Można je również wpłacać indywidualnie w biurze parafialnym lub na konto parafii:

PKO BP SA TRZCIANKA
40 1020 3844 0000 1102 0009 4912

 

 

N A B O Ż E Ń S T W O   F A T I M S K I E

13 DNIA MIESIĄCA
OD MAJA DO PAŹDZIERNIKA

– wystawienie Najświętszego Sakramentu
– różaniec fatimski
– procesja ze świecami przy figurze Matki Bożej Fatimskiej

 

 

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Msza Święta o godz. 18:00 i spotkanie formacyjne:

      II niedziela miesiąca – młodzież klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjalnych

 

 

KRĄG BIBLIJNY

Chętnych do poszerzenia swojej znajomości Pisma Świętego zapraszamy w poniedziałek na spotkanie Parafialnego Kręgu Biblijnego po Mszy Świętej wieczornej o godz. 17:30.

 

 

GRUPA MODLITWY O. PIO

W każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 17:00 odprawiana jest Msza Święta za wstawiennictwem św. Ojca Pio.
Wszystkich czcicieli tego świętego zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

 

CARITAS

Spotkania Parafialnego Zespołu Caritas
przy naszej parafii odbywają się w sobotę o godz. 10:00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich tych,
którzy chcieliby włączyć się w pracę i działalność tej wspólnoty.