INFORMATOR

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
– spowiedź św. – godzinę przed wieczorną Mszą św.
– Nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa – po wieczornej Mszy św.

Co miesiąc w I Piątek Miesiąca wiele osób przystępuje do Sakramentu pojednania. Czym spowodowana jest ta praktyka i jaki jest jej sens? Dlaczego Pierwsze Piątki?
Sens Pierwszych Piątków polega na przyjęciu Komunii świętej Wynagradzającej. To jest istota tego nabożeństwa objawiona św. Małgorzacie Marii Alacoque przez samego Jezusa.
Sama spowiedź konkretnie w Pierwszy Piątek Miesiąca nie jest celem tego nabożeństwa, ale przyjęcie Komunii świętej.
Spowiedź może być w każdy inny dzień, stanowiąc przygotowanie do przyjęcie Chrystusa.
Zbawiciel przekazał obietnice siostrze Małgorzacie dla praktykujących Pierwsze Piątki miesiąca:
– udzielę moim czcicielom łask potrzebnych w ich stanie
– udzielę pokoju ich rodzinom
– pocieszę ich w smutkach
– będę im ucieczką zwłaszcza w godzinie śmierci
– będę im błogosławił we wszystkich ich przedsięwzięciach
– grzesznicy znajdą w moim Sercu ocean miłosierdzia
– dusze oziębłe staną się gorliwymi
– dusze gorliwe szybko dojdą do doskonałości
– będę błogosławił miejsca, w których będzie wystawiony i czczony obraz mojego serca.

 

SPOWIEDŹ ŚW.
– 30 minut przed Mszą św.

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. – PRZYGOTOWANIE
– Sakrament Chrztu św.: 1. i 3. niedziela m-ca – Msza św.  12:30
– Katecheza:  I piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej

 

I KOMUNIA ŚW. – PRZYGOTOWANIE
– Spotkania:
       04-09-2019 – środa – godz. 17.00 – spotkanie organizacyjne
       06-10-2019 – niedziela – godz. 11.00 – Msza św. – poświęcenie różańców
       18-11-2019 – poniedziałek – godz. 17.00 – spotkanie z rodzicami
       08-12-2019 – niedziela – godz. 11.00 – Msza św. – poświęcenie medalików
       16-02-2020 – niedziela – godz. 11.00 – Msza św. – poświęcenie świec
       02-03-2020 – poniedziałek – godz. 17.00 – spotkanie z rodzicami
       15-04-2020 – środa – godz. 17.00 – Msza św. – poświęcenie książeczek – spotkanie z rodzicami
       16-05-2020 – sobota – godz. 10.00 – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, spowiedź dzieci
       17-05-2020 – niedziela – Msza Święta  I-Komunijna – godz. 12.30
       18-05-2020 – poniedziałek – godz. 16.30 nabożeństwo majowe, Msza św., poświęcenie i rozdanie pamiątkowych obrazków I-komunijnych

– Od poniedziałku 18-05-2020 do piątku 22-05-2020 – biały tydzień –
nabożeństwo i Msza św. – godz. 16.30

– Ostateczna weryfikacja listy dzieci przystępujących do I Komunii Świętej w 2019 roku w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance do 06 października 2019 roku.

– Próby dzieci przed uroczystością:
       20-04-2020 – poniedziałek – godz. 18.00
       25-04-2020 – sobota – godz. 11.00
       04-05-2020 – poniedziałek – godz. 18.00
       09-05-2020 – sobota – godz. 11.00
       14-05-2020 – czwartek – godz. 18.00

 

BIERZMOWANIE – PRZYGOTOWANIE

Msza Święta o godz. 18:00 i spotkanie formacyjne:
–   II niedziela miesiąca – młodzież klas VIII szkoły podstawowej
– III niedziela miesiąca – młodzież szkół ponadpodstawowych

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA – PRZYGOTOWANIE
– Kurs Przedmałżeński (od 17 lat):
01 ÷ 06.03.2020 r. (Parafia Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance)
– Poradnictwo Rodzinne:
poniedziałek –  17:00 (salka przy zakrystii)

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
– przy odwiedzaniu z Sakramentami św. w rodzinie lub w szpitalu
– na każde wezwanie

 

ODWIEDZINY Z SAKRAMENTAMI ŚW.
– pierwszy piątek i sobota miesiąca
– w razie potrzeby na każde zaproszenie