OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 07.06.2020 r.

Liturgia Słowa przeznaczona na dzisiejszą uroczystość Najświętszej Trójcy mówi o miłości, która jest w Bogu, i która udziela się ludziom. Pan Bóg wysłuchał modlitwy Mojżesza i towarzyszył swemu ludowi, bo jest Bogiem pełnym miłosierdzia i łagodności, niechętnym do gniewu, ale pełnym łaski i wiernym. Jest miłością i nas jednoczy. Jesteśmy w Sercu Trójcy Najświętszej, jak zdaje się mówić Święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian. Miłość wyraża się w darze z siebie. W tym, że Pan Bóg chce nas w swoim Synu oczyścić i nadać godność swojego dziecka.
Słuchajmy z uwagą i miłością słowa Bożego, abyśmy umieli odpowiadać na nie z radością i hojnością serca, naśladując Pana Boga w miłości każdego dnia.

1.   Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego.

2.   Z inicjatywy metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Jednocześnie dziękujmy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i  braterskiej solidarności.

3.   W środę podczas nowenny o godz. 16:30 zwracamy się ku Matce, która jest dla nas Mistrzynią życia duchowego. Prosimy Ją o pomoc w głębszym rozumieniu tajemnic Bożych.

4.   W najbliższy czwartek, 11 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu.

Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku wyjątkowo nie będzie procesji miejskiej. Msze św. w naszym kościele, tak jak w każda niedzielę. Po Sumie o godz. 12.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, procesja wokół cmentarza po ewangelickiego przy naszym kościele z modlitwą czterech stacji i nabożeństwo Eucharystyczne. W Straduniu Msza św. o godz. 09.00 i procesja wokół kościoła. Podczas procesji zgodnie z zaleceniami sanepidowskimi prosimy o zachowanie dystansu.

W Boże Ciało wielbimy Boga za sakramentalną obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Słowa Chrystusa Pana, że zostanie z nami aż do skończenia świata, mają znaczenie nie tylko symboliczne. W Eucharystii Chrystus obecny jest realnie i prawdziwie wraz ze swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. Najpiękniejszym uczczeniem Boga jest uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii św. Pamiętajmy, że Chrystus chce być obecny w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym i narodowym nie tylko od święta, ale przede wszystkim na co dzień. Katolicka wiara wyraża się w szczególny sposób w czci dla Eucharystii, która jest jej źródłem i szczytem.

5.   W sobotę (13 VI br.) bezpośrednio po Mszy Świętej na Nabożeństwo Fatimskie, które już od kilku lat odprawiamy 13. dnia miesiąca od maja do października. W czasie epidemii koronawirusa podczas procesji ze świecami prosimy o zachowanie dystansu.

6.   Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie o godz. 17:30 odprawiamy nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości.

7.   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

8.   Zmarli: W maju do Domu Ojca odeszli: śp. Piotr Piechocki lat 55, śp. Józef Wysoczański lat 61.
Za nich i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczne odpoczywanie…

 

 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 31.05.2020 r.

Jak Duch Święty działa w nas – w Kościele? Na to pytanie odpowiedź przynosi liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli. Fragment z Dziejów Apostolskich kładzie nacisk na zjednoczenie Kościoła w modlitwie. Wtedy przychodzi Duch Święty, który sprawia, że są głoszone wielkie dzieła Boże w języku każdego, kto słyszy słowo. Święty Paweł zwraca uwagę na to, że Duch Święty uzdalnia do wyznania, że Jezus jest Panem. On tworzy wspólnotę: harmonię osób i darów. Jednoczy z Panem Bogiem i między sobą. Działa dla dobra wszystkich. Słowa Ewangelii przypominają, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, i dzięki Niemu przychodzi do nas łaska.
Niech Duch Święty działa w naszych sercach, kiedy słuchamy Słowo Boże. Niech rozpala w nas ogień Bożej miłości.

EPIDEMIA – Od 30 maja br. zniesione zostały kolejne ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Nie ma limitów wiernych w kościołach. Jednak podczas Mszy Świętych oraz nabożeństw maseczki zakrywające nos i usta są obowiązkowe.

KOMUNIA ŚWIĘTA – Ze względów bezpieczeństwa zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Nie umniejsza to w żadnym stopniu godności, wartości i szacunku do Świętych Postaci. Jeżeli ktoś chce przyjąć Komunię Świętą w sposób tradycyjny, niech podejdzie jako ostatni po udzieleniu wiernym Komunii Świętej na rękę.

1.   W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”.

2.   Zapraszamy dzisiaj od godz. 13:30 do godz. 18:00 na ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w intencji małżeństw i rodzin, która odbywa się w naszej parafii w ostatnie niedziele miesiąca.

3.   Jutro, w poniedziałek, drugi dzień Zielonych Świąt, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Papież Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele.

4.   Międzynarodowy Dzień Dziecka – 1 czerwca. Na Eucharystię o godz. 17:00 zapraszam przede wszystkim dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.

5.   Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie o godz. 17:30 będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości.

6.   MĘSKI RÓŻANIEC – Zapraszamy 6 czerwca 2020 r. o godz. 15:00 na wspólną modlitwę mężczyzn. Modlitwa ta jest wynagrodzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata oraz modlitwą w intencji małżeństw i rodzin. Kontynuujemy ją w pierwsze soboty miesiąca.

7.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
– W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy od godz. 16:00. Msza Święta o godz. 17:00. Przed Mszą Świętą okazja do spowiedzi św.
– Pierwszy piątek jest dniem Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16:00. Wieczorna Msza Święta wynagradzająca o godz. 17:00.
– W sobotę poranna Msza Święta o godz. 7:00, a o 6:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

8.   W sobotę przypada 10. rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławionego będziemy prosili o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.

9.   W przyszłą niedzielę, 7 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. Jednocześnie będzie to doroczny Dzień Dziękczynienia.

10.   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 24.05.2020 r.

Chciałoby się powiedzieć: „To się w głowie nie mieści!”, czytając uważnie słowo Boże przeznaczone na dzisiejszą uroczystość. Jezus Chrystus mówi uczniom o wielkich sprawach Bożych, o darze, który otrzymają, a oni… dopytują o bieżącą politykę. Święty Paweł, pisząc do Efezjan, prosi Pana Boga o światłe oczy serca dla adresatów, żeby poznali dar Boży. Jednak nasze ludzkie powątpiewania nie przeszkadzają Panu Bogu – On jest z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”, jak obiecał.
Niech Duch Święty pomoże nam przyjąć słowo Boże, abyśmy mogli pojąć Boży dar i Boże zaproszenie do miłości z Nim.

STAN EPIDEMII KORONAWIRUSA
W tym trudnym czasie, który przeżywamy, lęku i niepewności. Wyrażamy szczególne podziękowanie osobom, które przekazały lub wpłaciły na konto parafialne ofiary na pokrycie bieżących zobowiązań i na utrzymanie kościoła. Bóg zapłać!

1.   Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce.

2.   Dnia 24 maja obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Maryja po wniebowstąpieniu Chrystusa z Apostołami trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego właśnie do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że Maryja jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci.

3.   Z inicjatywy papieża Benedykta XVI dzisiaj modlimy się też za Kościół w Chinach. W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym napisał, że 24 maja ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. Ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.

4.   We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie.

5.   W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego szybką beatyfikację.

6.   Grupa Modlitewna o. Pio – Msza Święta z homilią w piątek o godz. 17:00.

7.   W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 30 maja. Przez cały tydzień przygotowujemy się odmawiając nowennę do Ducha Świętego podczas nabożeństw majowych. Serdecznie zapraszamy.

8.   ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W INTENCJI MAŁŻEŃSTW I RODZIN w naszej parafii w ostatnie niedziele miesiąca od godz. 13:30 do godz. 18:00. Zapraszamy za tydzień, 31 maja br.

9.   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny.

ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE
ALERT- potrzebna każda grupa krwi.

Akcja poboru krwi 27 maja 2020 r. w godzinach od 9:30 do 14:30
przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance.

 

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCY – 17.05.2020 r.

Dzisiejsze słowo Boże mówi nam dziś o radości i pokoju, których człowiek doświadcza w spotkaniu z Panem Bogiem. Jak naucza Pan Jezus, jesteśmy z Nim związani miłością – Jego nauka jest w naszych sercach, a On nas pociesza. Wyprasza nam u Ojca, Ducha Pocieszyciela – Parakleta. Greckie parakletos oznacza kogoś wspierającego i pokrzepiającego. Taką Osobą jest Duch Święty, który nam stale towarzyszy. Święty Filip głosi słowo Boże, które jest przyjmowane, a Duch Święty natychmiast zstępuje na słowo modlitwy. Radość i pokój są w sercu człowieka, niezależnie od tego, co jest na zewnątrz, zauważa Święty Piotr.
Wsłuchajmy się w słowo Boże, otwierając się na łaskę, którą Pan Bóg chce nas rozradować.

STAN EPIDEMII KORONAWIRUSA
W tym trudnym czasie, który przeżywamy, lęku i niepewności. Wyrażamy szczególne podziękowanie osobom, które przekazały lub wpłaciły na konto parafialne ofiary na pokrycie bieżących zobowiązań i na utrzymanie kościoła.
Bóg zapłać!

Od jutra (18.05.2020 r.) Msza Święta wieczorna (sprawowana od poniedziałku do piątku o godz. 17:00) nie będzie transmitowana.

1.   Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.

2.   W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”.

3.   W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.

4.   W środę naszym parafialnym zwyczajem o godz. 16:30 gromadzimy się na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Mszy Świętej. Przez Jej wstawiennictwo zanosimy modlitwy w tych dniach o urodzaje i za głodujących na świecie.

5.   Przypominamy, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwo majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 17:30. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.

6.   Od piątku będziemy przygotowywali się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego odmawiając nowennę do Ducha Świętego podczas nabożeństw majowych. Serdecznie zapraszamy.

7.   W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

8.   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny.

 

 

V NIEDZIELA WIELKANOCY – 10.05.2020 r.

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli uświadamia nam, jak Pan Bóg jest bardzo blisko nas. Można powiedzieć, że jesteśmy w Sercu Trójcy Świętej, otoczeni troskliwością i miłością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niezwykłe są dzieła Bożej miłości: od wieków przygotowany dla nas dom Ojca; Chrystus, który wychodzi nam na spotkanie jako droga, prawda i życie; Duch Święty, który współpracuje z Kościołem. Boża miłość tak wszystko przygotowała dla człowieka, by go uszczęśliwiać w konkretach codzienności i w wieczności.
Wsłuchajmy się teraz w słowo Boże. Otwórzmy się na łaskę, którą chce nas Pan Bóg obdarować, i na miłującą Bożą obecność wśród nas.

STAN EPIDEMII KORONAWIRUSA
W tym trudnym czasie, który przeżywamy, lęku i niepewności. Wyrażamy szczególne podziękowanie osobom, które przekazały lub wpłaciły na konto parafialne ofiary na pokrycie bieżących zobowiązań i na utrzymanie kościoła.
Bóg zapłać!

1.   Dziś przypada piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Boga. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tutaj, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość nieba. Najdoskonalszą Nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu „fiat”, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła.

2.   W środę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek, 18 maja, przypadają 100. urodziny naszego wielkiego rodaka. Mając przed oczami wydarzenia z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. Zapraszamy na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy o godz. 16:30 oraz na wieczorną Eucharystię, a bezpośrednio po niej na Nabożeństwo Fatimskie.
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE już od kilku lat odprawiamy 13. dnia miesiąca od maja do października. W czasie epidemii koronawirusa nie będzie procesji ze świecami, a w kościele będzie mogła uczestniczyć w nim ograniczona ilość osób.

3.   W czwartek, 14 maja, w liturgii czcimy Świętego Macieja Apostoła, wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla braci. Msze o godz. 7:00 i 17:00. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy od godz. 16:00 do 17:00

4.   W sobotę, 16 maja, przypada święto patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele oo. jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów. Msza Święta o godz. 7:00, a o godz. 6:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

5.   Trwają nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej. Odprawiamy je codziennie o godz. 17:30. Serdecznie zachęcamy do udziału w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.

6.   Zmarli: W kwietniu do Domu Ojca odeszli: śp. Bolesław Kubacki lat 82, śp. Bożena Obiegałka lat 66, śp. Bronisława Czymbor lat 77, śp. Leszek Kaczmarek lat 55.
Za nich i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczne odpoczywanie…

 

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCY – 03.05.2020 r.

W liturgii dzisiejszej, czwartej niedzieli Wielkanocy mocno wybrzmiewa słowo, w którym Pan Bóg mówi o sobie, że jest Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz to ktoś, kto całym sobą służy owcom: prowadzi je, pilnuje, karmi, poi i gdy trzeba, opatruje, nosi, przytula. Swoją troską obejmuje wszystkie potrzeby stada i każdej owcy. Pan Bóg stara się umożliwić nam spotkanie ze sobą w naszej codzienności. Dlatego stał się człowiekiem, żyje wśród nas i dlatego posyła wciąż do nas ludzi, przez których nieustannie działa w Kościele i w świecie.
Niech te słowa wprowadzenia w liturgię dzisiejszego dnia otworzą nas na słowo Boże, abyśmy umieli zaufać Dobremu Pasterzowi i z ufnością pozwolili Mu się prowadzić w naszym życiu.

STAN EPIDEMII KORONAWIRUSA
W tym trudnym czasie, który przeżywamy, lęku i niepewności. Wyrażamy szczególne podziękowanie osobom, które przekazały lub wpłaciły na konto parafialne ofiary na pokrycie bieżących zobowiązań i na utrzymanie kościoła.
Bóg zapłać!

1.    Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów świętych.

2.   Podczas tego tygodnia będziemy szczególnie prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i Wychowawczynią powołań kapłańskich.

3.   Dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r. Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy Maryi – Królowej naszą Ojczyznę. Polecajmy Jej rządzących i tworzących prawo, aby zawsze mieli na uwadze sprawiedliwość społeczną i dobro wszystkich Polaków. Prośmy Maryję, aby dla Jej Syna otworzyły się wszystkie polskie serca.

4.   W tym tygodniu przypadają kolejne święta.
– W środę, 6 maja, obchodzimy święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Ich wstawiennictwu będziemy polecać powołanych do pracy w Kościele, zwłaszcza że w tym tygodniu trwają Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.
– W piątek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Będziemy prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5.   Przypominamy, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 17:30. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.

ROZLICZAM SIĘ SERCEM – podaruj 1% swojego podatku – ZWRÓCILI SIĘ DO NAS:

– “Pomagam bliźniemu” Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Nr KRS 0000274950 – www.pomagamblizniemu.caritas.pl
– Fundacja “Wyobraźnia Miłosierdzia” działająca przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Trzciance. Wspiera ona działalność oświatowo-wychowawczą, a tym samym dzieci i młodzież z naszego środowiska. Od 30 listopada 2019 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

 

 

III NIEDZIELA WIELKANOCY – Niedziela Biblijna – 26.04.2020 r.

Pan Bóg jest zawsze blisko człowieka. Czeka na nas. Pan chce nam towarzyszyć w drodze, tak jak towarzyszył swoim uczniom, o czym przypomni nam odczytywany dziś fragment Ewangelii Świętego Łukasza. Posyła nam swoich posłańców ze Jego słowem – z radosną nowiną o zmartwychwstaniu Chrystusa, o upragnionym zbawieniu, o czym mówią dziś Dzieje Apostolskie. Przez Chrystusa Pan Bóg wypowiedział szczególnie mocno słowo o miłości do człowieka. On ofiarował się, aby dźwignąć człowieka ze śmierci duchowej, o czym zapewnia nas Święty Piotr Apostoł.
Otwórzmy dziś na oścież przed Panem Bogiem nasze serca, niech słowo Boże je rozpali.

STAN EPIDEMII KORONAWIRUSA
W tym trudnym czasie, który przeżywamy, lęku i niepewności. Wyrażamy szczególne podziękowanie osobom, które przekazały lub wpłaciły na konto parafialne ofiary na pokrycie bieżących zobowiązań i na utrzymanie kościoła. Bóg zapłać!

1.   Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii.

2.   W trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny.

3.   W ostatnią niedzielę kwietnia z inicjatywy MIVA Polska tradycyjnie obchodzona jest Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców.

4.   ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W INTENCJI MAŁŻEŃSTW I RODZIN w naszej parafii w ostatnie niedziele miesiąca od godz. 13:30 do godz. 18:00. Zapraszamy już dzisiaj, 26 kwietnia br.

5.   W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa. Będziemy również prosili o liczne i święte powołania do służby w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek wynagradzajmy Panu Bogu wszelkie zniewagi i brak żalu za popełnione grzechy. W pierwszą sobotę oddamy się pod macierzyńską opiekę Niepokalanemu Sercu Bożej Matki.
W tym miesiącu nadal nie będziemy odwiedzali chorych i starszych w pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny jednie indywidualnie na życzenie w razie niebezpieczeństwa.

6.   W piątek rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie o godzinie17:30. Zadbajmy też o wizerunki Maryi w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach.

7.   MĘSKI RÓŻANIEC – Od pierwszej soboty marca, 07.03.2020 r. rozpoczęliśmy w naszej parafii wspólną modlitwę mężczyzn. Modlitwa ta jest wynagrodzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata oraz modlitwą w intencji małżeństw i rodzin. Kontynuujemy w pierwsze soboty miesiąca – zapraszamy więc 2 maja 2020 r. o godz. 15:00.

8.   Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny obchodzimy 3 maja. Ponieważ w tym roku przypada niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane o godz. 9:30, 11:00 i 12:30.

ROZLICZAM SIĘ SERCEM – podaruj 1% swojego podatku – ZWRÓCILI SIĘ DO NAS:

– “Pomagam bliźniemu” Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Nr KRS 0000274950 – www.pomagamblizniemu.caritas.pl
– Fundacja “Wyobraźnia Miłosierdzia” działająca przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Trzciance. Wspiera ona działalność oświatowo-wychowawczą, a tym samym dzieci i młodzież z naszego środowiska. Od 30 listopada 2019 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Ulotki wyłożone są na stoliku z gazetami.

 

 

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 19.04.2020 r.

Miłosierny Bóg zawsze słucha z miłością każdej modlitwy człowieka. Słucha modlącego się Kościoła, jak mówią dziś o tym Dzieje Apostolskie. Słucha modlitwy człowieka będącego w trudnym doświadczeniu życiowym, jak naucza nas dziś Święty Piotr Apostoł, zachęcając na podstawie doświadczenia, do radości w strapieniach. Pan Bóg wysłuchał modlitwy niewiernego Tomasza, który złożył najpiękniejsze wyznanie wiary: „Pan mój i Bóg mój!”, co potwierdził także całym swoim życiem i męczeńską śmiercią.
Otwórzmy nasze serca na słowo Boże. Niech Boże miłosierdzie ogarnie nas taką łaską, jaka dziś jest nam najbardziej potrzebna.

Zamówiona intencja Mszy św. zostanie odprawiona w uzgodnionym dniu i godzinie.
Nasz kościół parafialny jest otwarty
od poniedziałku do soboty w godz. od 08.00 do 16.00; w niedzielę od godz. 14.00 do 17.00

1. Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

2. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Do 2012 roku Tydzień Miłosierdzia obchodzony był w październiku, a od 2013 rozpoczyna się on w drugą niedzielę Wielkanocy, w święto Miłosierdzia Bożego. Doświadczając bowiem miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych sióstr i braci. Stąd też swoimi ofiarami wspierajmy dobre dzieła naszej diecezjalnej Caritas.

3. W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha nie możemy się wstydzić wiary.

4. W piątek, 24 kwietnia o godz. 17:00 zapraszamy do uczestnictwa w transmitowanej z naszego kościoła Mszy Świętej o. Pio z homilią.

5. W tym tygodniu, w sobotę, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Wszyscy wierni, także mieszkańcy miast, proszą tego dnia o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba.

6. Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna, która rozpocznie następujący po niej Tydzień Biblijny.

STAN EPIDEMII KORONAWIRUSA
W tym trudnym czasie, który przeżywamy, lęku i niepewności. Wyrażamy szczególne podziękowanie osobom, które przekazały lub wpłaciły na konto parafialne ofiary na pokrycie bieżących zobowiązań i na utrzymanie kościoła.
Bóg zapłać!

 

 

NIEDZIELA WIELKANOCY ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 12.04.2020 r.

Słowo Boże Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego promienieje zdumieniem i budzącą się radością. Wobec tego wydarzenia stajemy zaskoczeni przy grobie Chrystusa, jak Święci Maria Magdalena, Piotr i Jan, kiedy patrząc na pusty grób, powoli odkrywają prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Od tej chwili nic już nie jest takie, jak było przedtem. Oby tak samo działo się w naszym życiu. Niech Chrystusowe zmartwychwstanie dotyka głęboko naszego życia, jak zachęca Święty Paweł w drugim czytaniu. Niech słowa Świętego Piotra, wypowiedziane z natchnienia Bożego w domu Korneliusza, zachęcą nas do odważnego kroczenia za Panem Jezusem i dawaniu Mu świadectwa naszym życiem.
Zatrzymajmy w sercu słowo Boże, które dziś usłyszymy, i pozwólmy mu owocować radością.

Zamówiona intencja Mszy Świętej zostanie odprawiona w uzgodnionym dniu i godzinie.
Nasz kościół parafialny jest otwarty
od wtorku do soboty od godz. 8:00 do 16:00; w niedzielę i poniedziałek od godz. 14:00 do 17:00

1.   Miłość ostatecznie zwycięża śmierć, zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym.

2. STAN EPIDEMII KORONAWIRUSA – W tym trudnym czasie, który przeżywamy, lęku i niepewności. Wyrażamy szczególne podziękowanie osobom, które przekazały lub wpłaciły na konto parafialne ofiary na pokrycie bieżących zobowiązań i na utrzymanie kościoła. Bóg zapłać!

W intencji wszystkich ofiarodawców w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego odprawiona będzie Msza Święta o godz. 18:00.

3.   W ramach oktawy Wielkanocy jutro przypada drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Zadbajmy o udział w transmitowanej Mszy Świętej. Zachęcamy także, o ile to możliwe, do uczestnictwa w transmitowanych Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy.


4.   W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali wszczepieni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.


5.   W czwartek, 16 kwietnia, przypadają 93. urodziny papieża seniora Benedykta XVI. W naszych prywatnych modlitwach podziękujmy za lata jego posługi w Kościele powszechnym, również tej spełnianej u boku Świętego Jana Pawła II na odpowiedzialnych urzędach kościelnych. Polecajmy też Bożej Opatrzności jego osobę i życie ukryte w zaciszu Watykanu.


6.   W najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ponieważ dni Oktawy Wielkanocy mają rangę uroczystości.


7.   W przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy, czyli niedzielę Miłosierdzia Bożego, rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia. Jest to również święto patronalne Caritas. O godz. 15:00 odprawimy Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Włączmy się w tę modlitwę w naszych domach.

ZATRUDNIĘ OD ZARAZ!

Chętnych do:

– dźwigania krzyża codziennego,
niosąc pomoc tym, którzy jej
najbardziej potrzebują;

walki z samym sobą w stawaniu
się świętszym i bardziej doskonałym,
dając uśmiech tym którym go brakuje;

Zapewniam:

– ręce, na których będą odciski z pracy;
– kolana bolące, których nie wolno wyprostować;
– zapłatę w Królestwie Niebieskim.

                                                                 JEZUS