OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ – 05.04.2020 r.

Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez szerszego udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego, przekazuję wskazania odnośnie sprawowania czynności liturgicznych Wielkiego Tygodnia. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ten dramatyczny apel „zostań w domu” nie może mieć wyjątków.

Zamówiona intencja Mszy św. zostanie odprawiona w uzgodnionym dniu i godzinie.
Nasz kościół parafialny jest otwarty
od poniedziałku do soboty w godz. od 08.00 do 16.00; w niedzielę od godz. 14.00 do 17.00

LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA

     Zachęcamy wiernych świeckich do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia
za pośrednictwem mediów, a także do podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej. Nie będzie w kościołach adoracji Pana Jezusa w CIEMNICY i GROBU PAŃSKIEGO.
     Prosimy wszystkich wiernych, aby w Wielką Środę wieczorem w swoich domach przeżyli rodzinne nabożeństwo pojednania. Ta wspólna modlitwa pokutna może być ważnym wydarzeniem na drodze wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
     Niedziela Palmowa – Zachęcamy wiernych do własnoręcznego przygotowania palm w domach w gronie rodzinnym, co może być okazją do wspólnej modlitwy i katechezy.

LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO

     Uczestnictwo w Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, w Liturgii na cześć Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz w Wigilii Paschalnej nie jest obowiązkowe. Natomiast wciąż aktualna jest dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., która obejmuje również Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielki Czwartek
     Nie przygotowuje się specjalnego miejsca przechowywania Najświętszego Sakramentu i nie urządza się procesji na zakończenie liturgii. Po modlitwie po Komunii Najświętszy Sakrament składa się jak zwykle w tabernakulum. Po zakończeniu liturgii należy obnażyć ołtarz.
     Wiernych świeckich zachęcamy, by zamiast zwyczajowego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w ołtarzu adoracji, pomodlili się w gronie rodzinnym, łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrójcu.

Wielki Piątek
     Prosimy wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach Krzyż. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny za rozważanie przez pewien czas (na przykład przez kwadrans), Męki i Śmierci Pana Jezusa. Zachęcamy więc do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej lub rozważania fragmentu Pisma św. z opisem Męki Pańskiej.
     W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii.

Wielka Sobota
     Nie będzie tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów i wody w kościołach, kaplicach i innych miejscach. Zamiast tego zaproponujemy wiernym obrzęd błogosławieństwa pokarmów w domu przed śniadaniem wielkanocnym.

Tekst błogosławieństwa:
Błogosławieństwa pokarmów dokonuje ojciec, matka lub ktoś z członków rodziny przed porannym wspólnym posiłkiem w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

OBRZĘDY WSTĘPNE
Po zgromadzeniu się członków rodziny, przewodniczący modlitwie mówi:
     Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
     Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Przewodniczący modlitwie wypowiada słowa błogosławieństwa:
     Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
     Pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo, mięso, wędliny, jajka, znak nowego życia i wszelkie pokarmy, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

     W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu, jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu i śmierci.

Wigilia Paschalna
     Wiernych świeckich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, zachęcamy, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.

Zmarli: W marcu do Domu Ojca odeszli: śp. Marianna Koprucka lat 85,śp. Jadwiga Kukuła lat 64, śp. Klara Kuklewska lat 77, śp. Zygmunt Łaszkiewicz lat 70, śp. Grzegorz Stachecki lat 52, śp. Teresa Borowik lat 85.
Za nich i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczne odpoczywanie…

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Każdego roku w wielkim poście przeżywamy rekolekcje. Formy ich są różne. Głoszone z ambony przez zaproszonego gościa, głoszone i wysłuchiwane przez TV, radio, internet, różnego rodzaju platformy.
Okoliczności, w jakich znaleźliśmy się, nie pozwalają nam gromadzić się w kościołach, a więc przeżyjmy je nieco inaczej, może w samotności, refleksji nad życiem, jego sensem i kruchością. Może mogą to być właśnie rekolekcje życia, jakich do tej pory nie przeżywaliśmy, a pozwolą nam odkryć coś nowego, pięknego.
Jedną z praktyk w tym okresie jest „jałmużna”. W tym czasie możemy odkryć coś nowego realizując tę praktykę w duchu miłości bliźniego – tego za płotem, za ścianą mojego mieszkania. Może czegoś potrzebuje. Taka pomoc to nic innego jak realizowanie praktyki, jaką jest jałmużna.

 

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29.03.2020 r.

Człowiek potrzebuje światła. Potrzebują światła oczy naszego ciała i oczy naszej duszy. Ewangelia mówi dziś o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia przez Pana Jezusa. Chory zdaje się widzieć Jezusa sercem, ale faryzeusze, przed którymi staje, choć widzą oczami ciała, nie chcą dostrzec prawdy oczami serca. W pierwszym czytaniu słyszymy o Samuelu, zmartwionym postawą króla Saula, a który jest wezwany do namaszczenia nowego króla. Bardzo różnią się jego ludzkie wyobrażenia od tego, co Pan Bóg przygotował. Święty Paweł zachęca do porzucenia grzechu i życia światłem, które daje nam Chrystus.
Pozwólmy teraz słowu Bożemu rozświetlać wszelkie mroki naszego życia i uzdrawiać nasze spojrzenie.

1.   Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do odprawiania prywatnie w domach nabożeństw Drogi krzyżowej i Gorzkich żali.

2.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA W NASZYM KOŚCIELE:
dyżur kapłana od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do 16:00

ZASADY:
1.    przestrzegajmy, aby w kościele było maksymalnie 5 osób, jeżeli widzimy, że jest więcej, przyjdźmy później;
2.    używajmy środków dezynfekcyjnych, są przy wejściu do kościoła i przy konfesjonale;
3.    poprośmy, jeżeli mamy takie życzenie, o spowiedź w zakrystii lub w ławce kościoła przy zachowaniu odpowiedniej odległości.

3.   W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

4.   Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.

5.   MODLITWA RÓŻAŃCOWA – codziennie o godz. 20.30 księża modlą się w zamkniętych kościołach odmawiając tajemnice różańca świętego. łączmy się w tym samym czasie w modlitwie indywidualnej czy rodzinnej w swoich mieszkaniach.

6.   W związku z pandemią wirusa, tegoroczna EDK we wcześniej zaplanowanych terminach stanie się drogą w wymiarze duchowym. EDK Trzcianka zostaje przełożona na inny termin.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Każdego roku w wielkim poście przeżywamy rekolekcje. Formy ich są różne. Głoszone z ambony przez zaproszonego gościa, głoszone i wysłuchiwane przez TV, radio, internet, różnego rodzaju platformy.
Okoliczności, w jakich znaleźliśmy się, nie pozwalają nam gromadzić się w kościołach, a więc przeżyjmy je nieco inaczej, może w samotności, refleksji nad życiem, jego sensem i kruchością. Może mogą to być właśnie rekolekcje życia, jakich do tej pory nie przeżywaliśmy, a pozwolą nam odkryć coś nowego, pięknego.
Jedną z praktyk w tym okresie jest „jałmużna”. W tym czasie możemy odkryć coś nowego realizując tę praktykę w duchu miłości bliźniego – tego za płotem, za ścianą mojego mieszkania. Może czegoś potrzebuje. Taka pomoc to nic innego jak realizowanie praktyki, jaką jest jałmużna.

 

 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22.03.2020 r.

Człowiek potrzebuje światła. Potrzebują światła oczy naszego ciała i oczy naszej duszy. Ewangelia mówi dziś o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia przez Pana Jezusa. Chory zdaje się widzieć Jezusa sercem, ale faryzeusze, przed którymi staje, choć widzą oczami ciała, nie chcą dostrzec prawdy oczami serca. W pierwszym czytaniu słyszymy o Samuelu, zmartwionym postawą króla Saula, a który jest wezwany do namaszczenia nowego króla. Bardzo różnią się jego ludzkie wyobrażenia od tego, co Pan Bóg przygotował. Święty Paweł zachęca do porzucenia grzechu i życia światłem, które daje nam Chrystus.
Pozwólmy teraz słowu Bożemu rozświetlać wszelkie mroki naszego życia i uzdrawiać nasze spojrzenie.

TRUDNY CZAS KWARANTANNY

– KOŚCIÓŁ PARAFIALNY OTWARTY OD GODZ. 06:30 DO GODZ. 18:00
– PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ MOŻE PRZEBYWAĆ WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA MAKSYMALNIE 50 OSÓB
– ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
       – poniedziałek, wtorek, środa, piątek i sobota od godz. 7:30 do godz. 9:00
       – czwartek od godz. 16:00 do 17:00

1.   Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu – różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości.

2.   Uroczystości Zwiastowania Pańskiego – środę, 25 marca. Uroczystość ta jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze Święte tego dnia w naszym kościele sprawujemy o godz. 7:00 (intencja o Boże błogosławieństwo dla kobiet w stanie błogosławionym) i 17:00.

3.   Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy nieuleczalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione.

4.   MODLITWA RÓŻAŃCOWA – codziennie o godz. 20.30 księża modlą się w zamkniętych kościołach odmawiając tajemnice różańca świętego. łączmy się w tym samym czasie w modlitwie indywidualnej czy rodzinnej w swoich mieszkaniach.

5.    Informacja ks. Jacka Stryczka dotycząca EDK 2020:
„Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, że w obecnym czasie, EDK to przede wszystkim droga duchowej pracy nad sobą. Na tym etapie nie mówimy o żadnych propozycjach terminów nocnej wędrówki. Zachęcamy natomiast do tego, aby LUDZIE EDK wzięli na siebie duchową odpowiedzialność za modlitwę o uwolnienie świata od pandemii”.
W związku z pandemią wirusa, tegoroczna EDK we wcześniej zaplanowanych terminach stanie się drogą w wymiarze duchowym.
EDK Trzcianka zostaje przełożona na inny termin.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Każdego roku w wielkim poście przeżywamy rekolekcje. Formy ich są różne. Głoszone z ambony przez zaproszonego gościa, głoszone i wysłuchiwane przez TV, radio, internet, różnego rodzaju platformy.
Okoliczności, w jakich znaleźliśmy się, nie pozwalają nam gromadzić się w kościołach, a więc przeżyjmy je nieco inaczej, może w samotności, refleksji nad życiem, jego sensem i kruchością. Może mogą to być właśnie rekolekcje życia, jakich do tej pory nie przeżywaliśmy, a pozwolą nam odkryć coś nowego, pięknego.
Jedną z praktyk w tym okresie jest „jałmużna”. W tym czasie możemy odkryć coś nowego realizując tę praktykę w duchu miłości bliźniego – tego za płotem, za ścianą mojego mieszkania. Może czegoś potrzebuje. Taka pomoc to nic innego jak realizowanie praktyki, jaką jest jałmużna.

 

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15.03.2020 r.

Człowiek potrzebuje światła. Potrzebują światła oczy naszego ciała i oczy naszej duszy. Ewangelia mówi dziś o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia przez Pana Jezusa. Chory zdaje się widzieć Jezusa sercem, ale faryzeusze, przed którymi staje, choć widzą oczami ciała, nie chcą dostrzec prawdy oczami serca. W pierwszym czytaniu słyszymy o Samuelu, zmartwionym postawą króla Saula, a który jest wezwany do namaszczenia nowego króla. Bardzo różnią się jego ludzkie wyobrażenia od tego, co Pan Bóg przygotował. Święty Paweł zachęca do porzucenia grzechu i życia światłem, które daje nam Chrystus.
Pozwólmy teraz słowu Bożemu rozświetlać wszelkie mroki naszego życia i uzdrawiać nasze spojrzenie.

1.   W ubiegłą niedzielę na dzieło pomocy Ad Gentes zebraliśmy 1.671,80 zł. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

2.   Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach.
Za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

3.   Odwołujemy spotkanie z uczniami klas VII i ich rodzicami, które zaplanowane było na poniedziałek 16 marca, jak również odwołane są na ten czas spotkania w grupach dla młodzieży klas VIII.

4.   W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Msze Święte o godz. 7:00 i 17:00.

5.   Do Niedzieli Palmowej włącznie można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Skarbonka wystawiona jest przy obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

6.   Jałmużna Wielkopostna 2020 DAR Juniora dla Seniora. Skarbonki wyłożone są na stoliku z gazetami. Skarbonki złożymy w Wielką Sobotę podczas święcenia pokarmów.

7.   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

8.   W tym roku można ponownie przeżyć Ekstremalną Drogę Krzyżową z Trzcianki do Skrzatusza.
27 III 2020 r. rozpoczęcie Mszą Świętą o godzinie 20:30 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Więcej informacji na plakatach i stronie internetowej: www.edk.org.pl oraz na facebooku: Trzcianka.EDK

REKRUTACJA SZKOLNA
Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance prowadzi rekrutację dzieci 6-letnich do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021. Nabór do zerówki trwa do 17 kwietnia 2020 r.
Zainteresowani rodzice mogą zapoznać się z informacją umieszczoną w serwisie internetowym szkoły pod zakładką „Rekrutacja”. Ponadto informacje o naborze dzieci są udzielane w sekretariacie szkoły.
W tych samym czasie trwa też rekrutacja uzupełniająca dzieci 7-letnich do klasy pierwszej.

 

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 08.03.2020 r.

Dziś w liturgii Słowa Pan Bóg zaprasza nas do podjęcia wysiłku wyruszenia z Nim w drogę życia, tak jak Abraham, który został wezwany z ziemi rodzinnej, bo Pan Bóg miał wspaniały plan na jego życie. Tak jak Apostołowie: Piotr, Jakub, Jan – każdy z nich poszedł na Jezusowe wezwanie na Górę Przemienienia. Podobnie Apostoł Paweł zachęca Tymoteusza do „udziału w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą”. Pójście za Bożym wezwaniem zawsze przemienia życie człowieka, czyni je po ludzku niewyobrażalnie owocnym i szczęśliwym.
Pozwólmy Panu Bogu działać w naszych sercach, słuchając i przyjmując Jego słowo.

1.   W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami i ofiarami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi.
Po każdej Mszy Świętej członkowie rad parafialnych zbierają ofiary do puszek na potrzeby misji.

2.   Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

3.   Zespół Synodalny – spotkanie w czwartek po wieczornej Mszy Świętej wotywnej o Duchu Świętym.

4.   Dla młodzieży klas VII szkół podstawowych rozpoczyna się trzyletni czas przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W poniedziałek, 16 marca na Mszę Świętą o godz. 17:00 zapraszamy młodzież oraz ich rodziców.

5.   Każdego roku parafianie włączają się w przygotowanie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Jest do piękna tradycja kościoła. Jedną z form jest przygotowanie grobu Pańskiego i jego dekoracji.
Do Niedzieli Palmowej włącznie można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Skarbonka wystawiona jest przy obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

6.   Akcja charytatywna Jałmużna Wielkopostna 2020 – DAR Juniora dla Seniora. Skarbonki wyłożone są na stoliku z gazetami. Do skarbonek należy składać datki związane z wyrzeczeniem wielkopostnym członków rodziny. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc w leczeniu osób starszych. Skarbonki przyniesiemy w Wielką Sobotę podczas święcenia pokarmów.

7.   Pomoc Polakom na Kresach – Do 15.03.2020 r. w głównym przedsionku kościoła, wystawiony jest kosz przeznaczony na trwałe artykuły spożywcze i wyroby chemii gospodarczej dla Polaków mieszkających na Kresach.

8.   W tym roku będzie można ponownie przeżyć Ekstremalną Drogę Krzyżową z Trzcianki do Skrzatusza. Ekstremalna Droga Krzyżowa to droga przełomu – możliwość poczucia drogi krzyżowej inaczej niż zwykle – fizycznie. W samotnym, cichym 45-kilometrowym marszu w ciemności. Wiara styka się z decyzjami woli, emocjami. To jest prawdziwe ćwiczenie, po którym człowiek może być przemieniony.
27 III 2020 r. rozpoczęcie Mszą Świętą o godzinie 20:30 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela.
Spotkanie informacyjne w auli Domu Parafialnego parafii św. Jana Chrzciciela w poniedziałek 9 marca br. o godz. 18:45. Więcej informacji na plakatach i stronie internetowej: www.edk.org.pl oraz na facebooku: Trzcianka.EDK

REKRUTACJA SZKOLNA
Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance prowadzi rekrutację dzieci 6-letnich do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021. Nabór do zerówki trwa do 17 kwietnia 2020 r.
Zainteresowani rodzice mogą zapoznać się z informacją umieszczoną w serwisie internetowym szkoły pod zakładką „Rekrutacja”. Ponadto informacje o naborze dzieci są udzielane w sekretariacie szkoły.
W tych samym czasie trwa też rekrutacja uzupełniająca dzieci 7-letnich do klasy pierwszej.

 

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 01.03.2020 r.

Słowo Boże mówi nam dzisiaj o kuszeniu. Gdy człowiek, jak pierwsi rodzice z Księgi Rodzaju, idzie za podstępnym głosem kusiciela, zdradza Pana Boga i zaraz odkrywa, że jest „nagi”: nie ma niczego, i doświadcza ogromnej pustki. Szatan wie, jak zwodzić, jak przekonać do nieposłuszeństwa i porzucenia woli Bożej. Nie wahał się kusić nawet Syna Bożego. Wybrał, jak zawsze, chwilę słabości, żeby podstępnie nakłaniać do wykorzystania mocy Bożej dla samego siebie; żeby łatwiej się Panu Jezusowi żyło; w sposób pozornie najtańszy, uzyskując władzę i rozgłos, ale będąc okradzionym z wolności. Tylko wytrwałe trzymanie się słowa i woli Pana Boga pozwala przezwyciężyć wyrafinowane pokusy złego.
Wsłuchajmy się w słowo Boże, wzbudzając w sercu pragnienie wierności Panu Bogu.

1.   Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi”.

2.   W poniedziałek, 2.03 br. Msza Święta o godz. 17:00 i spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

3.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
– W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej parafii.
W każdy czwartek w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu.

– W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia.
Okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej od godz. 16:00.

Chorych ks. Proboszcz odwiedzi w piątek w godzinach porannych, a ks. Piotr w sobotę.

4.   Do Niedzieli Palmowej włącznie można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Skarbonka wystawiona jest przy obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

5.   Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po każdej Mszy Świętej członkowie rad parafialnych będą zbierali ofiary do puszek na potrzeby misji .

6.   Pomoc Polakom na Kresach – Do 15 marca 2020 r. w głównym przedsionku kościoła, wystawiony jest kosz przeznaczony na trwałe artykuły spożywcze i wyroby chemii gospodarczej dla Polaków mieszkających na Kresach.

7.   Skarbonki – JAŁMUŻNA POSTNA – Od wielu lat Caritas Polska prowadzi w Wielkim Poście akcję Dar dla seniora. Datki, które składamy tam z naszych wyrzeczeń w tym czasie przeznaczone są na wsparcie dzieł charytatywnych dla seniorów. Kartoniki-skarbonki znajdują się na stoliku z prasą przy wyjściu z kościoła. Składamy je w Wielką Sobotę podczas święcenia pokarmów.

8.   W tym roku będzie można ponownie przeżyć Ekstremalną Drogę Krzyżową z Trzcianki do Skrzatusza. Ekstremalna Droga Krzyżowa to droga przełomu – możliwość poczucia drogi krzyżowej inaczej niż zwykle – fizycznie. W samotnym, cichym 45-kilometrowym marszu w ciemności. Wiara styka się z decyzjami woli, emocjami. To jest prawdziwe ćwiczenie, człowiek rzeczywiście może być potem przemieniony.
27 marca 2020 r. rozpoczęcie Mszą Świętą o godzinie 20:30 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela.
Zapraszamy na spotkanie informacyjne w auli Domu Parafialnego parafii św. Jana Chrzciciela w poniedziałek 9 marca br. po Mszy Świętej o godz. 18:00. Więcej informacji na plakatach i stronach internetowych: www.edk.org.pl oraz na facebooku: Trzcianka.EDK

9.   Rekrutacja szkolna – Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance prowadzi rekrutację dzieci 6-letnich do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021. Nabór do zerówki trwa od 20 stycznia do 17 kwietnia 2020 r. Zainteresowani rodzice mogą zapoznać się z informacją umieszczoną w serwisie internetowym szkoły pod zakładką „Rekrutacja”. Ponadto informacje o naborze dzieci są udzielane w sekretariacie szkoły.
W tych samym czasie prowadzimy też rekrutację uzupełniającą dzieci 7-letnich do klasy pierwszej.

10.   Fundacja “Wyobraźnia Miłosierdzia” – Prosimy o przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działalność Fundacji „Wyobraźnia Miłosierdzia” działającej przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Trzciance. Wspiera ona działalność oświatowo-wychowawczą, a tym samym dzieci i młodzież z naszego środowiska. Od dnia 30 listopada 2019 r. posiada ona status organizacji pożytku publicznego.

Męski Różaniec – sobota 07 marca 2020 r. – godz. 15:00

Od pierwszej soboty marca, 07.03.2020 r. – kontynuując w pierwsze soboty miesiąca – rozpoczynamy w naszej parafii wspólną modlitwę mężczyzn.
Modlitwa ta jest wynagrodzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata oraz modlitwą w intencji małżeństw i rodzin.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MĘŻCZYZN DO WSPÓLNEJ MODLITWY