OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.02.2020 r.

Panu Bogu nie jest obojętne, jak traktujemy drugiego człowieka. Księga Kapłańska zaznacza, że nie ma miejsca na nienawiść, pomstę czy urazę w stosunku do brata, a nawet zachodzi obowiązek upomnienia go, gdy błądzi. Ewangelia zachęca do miłowania nieprzyjaciół i modlitwy za nich. W ten sposób stajemy się podobni do Pana Boga, który kocha bezwarunkowo i zawsze pragnie ostatecznego szczęścia człowieka. Czyn miłosierdzia dźwiga zarówno obdarowanego, jak i obdarowującego. Każdy bliźni, nawet nieprzyjaciel, jest świątynią Pana Boga, jak przypomina Święty Paweł, świątynią, którą trzeba w nim ratować, bo serce bliźniego jest dla nas tajemnicą.
Wysłuchajmy słowa Bożego, pozwólmy mu leczyć, oczyszczać i pielęgnować nasze serca, abyśmy mogli być uczniami Pana Jezusa.

1.   W ubiegłą niedzielę na potrzeby Caritas parafii zebrano 1.355 zł. Serdecznie dziękujemy.

2.   Powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim, dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy. Jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień pamiątki zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc udział we Mszy Świętej, poświadczamy naszą wiarę, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

3.   Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych. Zachęcamy wszystkich parafian do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu i innych używek nie tylko w ciągu tego wyjątkowego tygodnia, ale także na dłuższy okres dla ratowania ludzi uzależnionych, zwłaszcza z naszej parafialnej wspólnoty.

4.   W tym tygodniu, 26 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia w naszym kościele o godz.: 9:00, 18:00 i 18:00, a w Straduniu o godz. 17:00.
Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela ten gest był wyrazem wielkiego smutku, żałoby i pokuty. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

5.   W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki należy ograniczyć co do ilości. Post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Wielki Post jest tzw. czasem zakazanym dla wesel, zabaw i dyskotek.

6.   Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie będą trwać Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

7.   Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia wzmocni udział w nabożeństwach Drogi krzyżowej, które w naszym kościele będziemy odprawiali w piątki dla dzieci o godz. 16:30, a dla dorosłych o 17:30 oraz w Gorzkich żalach z kazaniem pasyjnym, odprawianych w niedziele o godz. 17:00.

8.   KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – Od 1 do 6 marca 2020 r. w naszej parafii trwać będzie kurs przedmałżeński. Rozpocznie się w niedzielę na Mszy Świętej o godz. 18:00. Zachęcamy do udziału w nim wszystkich, którzy ukończyli 17 lat i w przyszłości pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

9.   Pomoc Polakom na Kresach – Do 15 marca 2020 r. w głównym przedsionku kościoła, wystawiony będzie kosz przeznaczony na trwałe artykuły spożywcze i wyroby chemii gospodarczej dla Polaków mieszkających na Kresach.

XXXVII TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Cały program znajduje się na wyłożonych ulotkach i na stronie internetowej obu parafii.

23.02 br. (niedziela) – 9:30 – Msza św. z homilią ks. bpa Krzysztofa Zadarki. Wręczenie wyróżnienia „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu 2019” (kościół pw. Matki Bożej Saletyńskiej)
                                 18:45 – TOTUS TUUS – w wykonaniu Chóru Pasjonata BPiCK Trzcianka pod dyrekcją Bartosza Śliwińskiego koncert charytatywny „Dla Weroniki” (kościół pw. św. Jana Chrzciciela)

01.03 br. (niedziela) – 18:45 – „Mówili Mu: Nie idź na księdza” – spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży Katolickiej Szkoły Podstawowej i Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance pod kierunkiem Bartosza Śliwińskiego i Marzeny Felsmann (kościół pw. św. Jana Chrzciciela)

Biblioteka Parafialna serdecznie zaprasza.

 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.02.2020 r.

Po co są przykazania Boże? Dlaczego Pan Bóg stawia wymagania? Jak dokonywać mądrych wyborów? Dzisiejsza liturgia słowa odkrywa przed nami Bożą myśl. Człowiek jest wolny. Może wybierać między dobrem a złem. Ale nieraz nasze „pozorne dobro” przedkładamy nad dobro innych i czynimy zło. Pan Bóg pragnie dobra i szczęścia wszystkich. W głębi serca takie też jest nasze pragnienie. Boże przykazania to wielki dar dla nas: to kierunkowskazy na drogach życia, wskazujące którędy można bezpiecznie i szybko dotrzeć do spełnionego, pięknego i szczęśliwego życia.
Niech Pan da nam łaskę uważnego słuchania i usłyszenia sercem słowa Bożego. Niech ono kształtuje w nas miłość, która będzie wypełnieniem słowa, i radością dla wszystkich.

1.   Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.
Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.

2.   CARITAS – Ofiarami zbieranymi do puszek po Mszach Świętych wspieramy Caritas parafii.

3.   W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

4.   Przyszła niedziela to czas tzw. Wizytacji biskupiej w naszych trzcianeckich parafiach. Taka wizytacja kanoniczna odbywa się co 5 lat i przypada właśnie na ten rok. Oto plan wizytacji ks. Biskupa Krzysztofa Zadarki w naszych parafiach:

          22.02.2020 r. – sobota
godz. 18:00 – parafia Matki Bożej Saletyńskiej – Msza Święta z udzieleniem przez ks. Biskupa Sakramentu Bierzmowania
godz. 19:30 – parafia Matki Bożej Saletyńskiej – kolacja z Radą Parafialną i animatorami

          23.02.2020 r. – niedziela
godz. 8:00 – parafia św. Jana Chrzciciela – śniadanie z Burmistrzem i przedstawicielami Rady Miejskiej
godz. 9:30 – parafia Matki Bożej Saletyńskiej – Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Zadarki i wręczenie wyróżnienia „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu 2019”
godz. 11:00 – parafia św. Jana Chrzciciela – spotkanie z Radą Parafialną
godz. 12:30 – parafia św. Jana Chrzciciela – Msza Święta z Sakramentem Bierzmowania
godz. 14:00 – parafia św. Jana Chrzciciela – modlitwa brewiarzowa i obiad z księżmi z dekanatu trzcianeckiego
godz. 16:00 – modlitwa na Cmentarzu Komunalnym
godz. 16:30 ÷ 18:00 – odwiedziny chorych (2 osoby z parafii św. Jana Chrzciciela i 1. osoba z parafii Matki Bożej Saletyńskiej)

          27.02.2020 r. – czwartek
godz. 9:00 – wizyta w szpitalu im. Jana Pawła II
godz. 10:00 – parafia św. Jana Chrzciciela – wizyta w Szkole Podstawowej Nr 3
godz. 11:00 – parafia Matki Bożej Saletyńskiej – wizyta w Szkole Podstawowej Nr 1
godz. 12:00 – wizyta w Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas

5.   W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.

 

XXXVII TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Cały program znajduje się na wyłożonych ulotkach i na stronie internetowej obu parafii.

od 09 do 16.02 br. – wystawa pokonkursowa Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych (aula w Domu Parafialnym parafii św. Jana Chrzciciela):
niedziele: 9:00 – 19:00, poniedziałek ÷ piątek: 16:30 – 19:00, sobota: 9:00 – 12:00, 16:30 – 19:00

             16.02 br. (niedziela)
17:00 – Spotkanie z Twórcami (hol w Domu Parafialnym)
18:45 – Wieczór Uwielbienia (kościół pw. św. Jana Chrzciciela)
            
17.02. br. (poniedziałek)
17:00
– Umiejętność historyka z korzystania ze źródeł historycznych – spotkanie mieszkańców Trzcianki z Peterem Rainą (Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 22)
             18.02 br. (wtorek)
19:00
– Wernisaż wystawy „Drzewa i kościoły”, akwarele Wandy Marii Boguszewskiej z Poznania (Dział Animacji Kultury BPiCK, ul. Broniewskiego 7)
             20.02 br. (czwartek)
17:00
– „Dialogi poetów romantycznych z Bogiem” (Mickiewicz, Słowacki, Norwid) w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance pod kierunkiem Małgorzaty Szadkowskiej i Hanny Kolonisty-Kujawskiej (Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Sikorskiego 26)
             21.02 br. (piątek)
18:00 – „Wyrwy, Szczeliny, Przestrzenie” – spotkanie autorskie z s. Bogusławą Gajowską RM i promocja tomiku wierszy (Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 22)
             23.02 br. (niedziela)
9:30 – Msza Święta pod przewodnictwem i z homilią ks. bpa Krzysztofa Zadarki. Wręczenie wyróżnienia „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu 2019” (kościół pw. Matki Bożej Saletyńskiej)
18:45 – TOTUS TUUS – w wykonaniu Chóru Pasjonata Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury Trzcianka pod dyrekcją Bartosza Śliwińskiego koncert charytatywny „Dla Weroniki” (kościół pw. św. Jana Chrzciciela)

Biblioteka Parafialna serdecznie zaprasza.

 

 

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.02.2020 r.

Jak nieść w sobie światło Bożej łaski? Jak być Bożym człowiekiem w swoim środowisku życia? O tym mówi nam dzisiaj liturgia słowa. Prorok Izajasz wskazuje na zrozumienie potrzeb i miłosierdzie wobec potrzebujących ludzi. Święty Paweł zwraca uwagę, że nie należy zdobywać ludzi dla Pana Jezusa za pomocą sposób, które wskazuje ten świat, ale pozwolić Panu Bogu mówić przez nas tak, jak On chce. Ewangeliczne obrazy soli i światła mówią o wewnętrznej postawie. Odrobina soli nadaje potrawie smak. Nawet małe świadectwo życia Ewangelią sprawia, że Pan Bóg zostaje przyjęty na niegościnnej dla Niego ziemi.
Mamy światło – rozpoznaliśmy Syna Bożego – największy dar Boży. Niech słowo Boże jaśnieje w naszych sercach teraz, kiedy będziemy nim się karmić, i później, gdy będziemy nim żyć i karmić innych.

1.   W ubiegłą niedzielę na zakony kontemplacyjne zebraliśmy 1.135,00 zł. Ofiarodawcom Bóg zapłać!

2.   BIERZMOWANIE – Dla młodzieży, która w tym roku przystąpi do sakramentu bierzmowania dzisiaj Msza Święta o godz. 18:00 i spotkanie. W związku z tym spotkanie uczniów klas VIII szkoły podstawowej zostaje odwołane.

3.   Dziś na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej i uważniej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.

4.   We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, gdzie przybywają chorzy pielgrzymi z całego świata.
Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorego. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych.
W naszym kościele Mszę Świętą z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych będziemy sprawowali o godz. 17:00. Serdecznie prosimy o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni.
Przypominamy, że w sakramencie namaszczenia chorych wzywamy pomocy Pana Boga, aby nas umocnił duchowo i fizycznie. Udziela się go nie tylko osobom w niebezpieczeństwie śmierci, ale chorym z zagrożeniem życia, a także osobom w podeszłym wieku.

5.   Ks. Piotr swoich chorych nie mógł odwiedzić w piątek, 7 lutego br. Odwiedzi ich w czwartek 13 lutego br. w godzinach porannych.

6.   Msza Święta wotywna o Duchu Świętym zostanie odprawiona w czwartek 13 lutego br. o godz. 7:00. Zapraszamy.

7.   I KOMUNIA ŚWIĘTA – Poświęcenie świec dla dzieci komunijnych odbędzie się w następną niedzielę, 16 lutego br. na Mszy Świętej o godz 11:00.

8.   Przyszła niedziela to 3. niedziela w tym miesiącu. Tradycyjnie ofiarami zbieranymi do puszek po Mszach Świętych wesprzemy Caritas parafii.

9.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance
poszukuje chętnych osób, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej. Osoby zainteresowane przejdą stosowne szkolenie uprawniające do pełnienia ww. funkcji.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance ul. Mickiewicza 50 oraz umieszczone są na stronie internetowej Centrum, na plakatach i ulotkach.

10. Zmarli: W styczniu do Domu Ojca odeszli: śp. Wojciech Roman lat 56, śp. Hanna Graczyńska lat 74.
Za nich i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczne odpoczywanie…

 

XXXVII TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Program rozłożony został w czasie od 31 stycznia do 5 marca 2020 r.
Cały program znajduje się na wyłożonych ulotkach i na stronie internetowej obu parafii.

*   od 09 do 16.02 br. – wystawa pokonkursowa Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych (aula w Domu Parafialnym parafii św. Jana Chrzciciela):
niedziele: 9:00 – 19:00
poniedziałek ÷ piątek: 16:30 – 19:00
sobota: 9:00 – 12:00, 16:30 – 19:00

*   12.02 br. (środa) 17:00 – „Stanisław Wiza – pierwszy powojenny polski burmistrz Trzcianki – w 60. rocznicę śmierci” – spotkanie z Andrzejem Poniatowskim (Muzeum Ziemi Nadnoteckiej)

*   16.02 br. (niedziela) 17:00 – Spotkanie z Twórcami (hol w Domu Parafialnym parafii św. Jana Chrzciciela )
                                             18:45 – Wieczór Uwielbienia (kościół pw. św. Jana Chrzciciela)

Biblioteka Parafialna serdecznie zaprasza.

 

 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – OFIAROWANIE PAŃSKIE – 02.02.2020 r.

Piękne są prorockie wizje. Malachiasz w niezwykły sposób prezentuje czas przyjścia Pana Jezusa do świątyni. Przedstawiona jest tu wyraźnie Jezusowa misja oraz misja zapowiadającego Go Jana Chrzciciela: potrzeba oczyszczenia i udoskonalenia Ofiary. Przyniesienie Dziecka do świątyni i złożenie ofiary według Prawa – taki, wydawałoby się zwyczajny, choć uroczysty moment – ma szczególny wymiar duchowy: jest radością nieba i ziemi. Zauważalna jest ona w słowach Symeona, pobożnego, starszego człowieka, który wyczekiwał Zbawiciela, dlatego właśnie potrafił Go rozpoznać i wiedział, kim On jest. To istotny moment w dziejach zbawienia, kiedy spotykają się i realizują pragnienia Boże i ludzkie.
Wpatrujmy się w Pana Jezusa, słuchając z uwagą słowa Bożego.

1.   W dzisiejszą niedzielę, 2 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Od początku czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia Dzieciątka Jezus przez Maryję i Józefa do świątyni jerozolimskiej. W Jerozolimie to święto obchodzono już w V wieku i łączono je z procesją ze świecami. Od X wieku upowszechnił się zwyczaj błogosławienia w tym dniu świec. Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam Chrystusa – Światłość świata. Przyniesiona przez nas świeca ma przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca drogi naszego życia.

2.   W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele powszechnym obchodzimy ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – tegoroczny jest już 24. z kolei. Naszą modlitwą obejmujemy osoby, które oddały swoje życie na służbę Panu Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Prośmy też o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Niech nie zabraknie też wsparcia materialnego dla klasztorów klauzurowych i domów zakonnych.
Po Mszach Świętych członkowie rad parafialnych zbierają ofiary do puszek na ten cel.

3.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
W czwartek, zwłaszcza podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00, dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej parafii.
W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Z sakramentu pokuty w pierwszy piątek miesiąca w naszym kościele będzie można skorzystać od godz. 16:00. Wszystkich parafian zachęcam do pojednania się z Bogiem i braćmi oraz do licznego udziału we Mszy Świętej i pierwszopiątkowym nabożeństwie.

4.   Chorych ks. Proboszcz odwiedzi (!!!! wyjątkowo w tym miesiącu !!!! ) we wtorek (4 bm.),
                   ks. Piotr w piątek (7 bm.) w godzinach porannych.

5.   BIERZMOWANIE – Dla młodzieży, która w tym roku przystąpi do sakramentu bierzmowania, w przyszłą niedzielę (9.02.2020 r.) Msza Święta o godz. 18:00 i spotkanie. W związku z tym nie będzie spotkania uczniów klas VIII szkoły podstawowej

6  . I KOMUNIA ŚWIĘTA – Poświęcenie świec dla dzieci komunijnych odbędzie się po feriach w niedzielę, 16 lutego na Mszy Świętej o godz 11:00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance
poszukuje chętnych osób, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej i niezawodowej.
Osoby zainteresowane przejdą stosowne szkolenie
uprawniające do pełnienia ww. funkcji.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance ul. Mickiewicza 50
oraz umieszczone są na stronie internetowej Centrum, na plakatach i ulotkach.

 

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA – NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO – 26.01.2020 r.

Ziemie Zabulona i Neftalego to Galilea – obszar położony na północy Izraela. Złupiona dotkliwie przez Asyrię, zamieszkiwana w czasach biblijnych głównie przez pogan, mieszcząca się na szlaku przemieszczających się armii i karawan kupieckich. Właśnie tam Izajasz zapowiada pojawienie się wielkiej światłości. Po aresztowaniu Jana Chrzciciela, Pan Jezus udaje się z rodzinnego Nazaretu do Kafarnaum, właśnie na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego, i tam zaczyna głosić przybliżenie się królestwa niebieskiego, i potrzebę nawrócenia. „Pan moim światłem i zbawieniem moim” – mówi Psalmista.
Słuchając słowa Bożego, podążajmy sercem za Bożym światłem. Pozwólmy Panu rozświetlać nasze ciemności, podejmując Jezusowe wezwanie.

1.   „Pomoc dla Weroniki” – Na operację Weroniki Caritas parafii w grudniu 2019 r. przekazała 5.000,00 zł, a w ubiegłą niedzielę do puszek zebraliśmy 4.216,22 zł. Ofiarodawcom w imieniu Weroniki i Jej Rodziców serdecznie dziękujemy.

2.   Ojciec Święty Franciszek postanowił, że trzecia niedziela zwykła będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona być poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Wypada ona w tym okresie roku liturgicznego, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. „Nie jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwałej i autentycznej jedności” – czytamy w w Liście apostolskim „Aperuit illis”, ogłoszonym 30 września 2019 r.

3.   Dzisiaj Chór Pasjonata Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury Trzcianka pod dyrekcją Bartosza Śliwińskiego z koncertem kolęd wystąpi po Mszy Świętej o godz. 11:00 i uświetni liturgię Mszy Świętej o godz. 12:30.

4.   W poniedziałek, 27 stycznia przypada 75. Rocznica Powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy.

5.   Grupa Modlitewna o. Pio – Msza Święta z homilią w piątek o godz. 17:00.

6.   W przyszłą niedzielę, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia na Mszę Świętą przynieśmy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.

7.   Z inicjatywy Świętego Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby poświęcone Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i we wspólnocie parafialnej. Ofiarami zbieranymi do puszek wesprzemy też materialnie borykające się z trudnościami klasztory i domy zakonne.

8  Za tydzień członków Róż Różańcowych zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 8:00, a po niej spotkanie formacyjne dla tej grupy modlitewnej i zmiana tajemnic różańcowych.

9.   Biblioteka Parafialna parafii św. Jana Chrzciciela informuje, że prace na Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych, które zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w ramach XXXVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, można dostarczyć do Biblioteki jeszcze do końca stycznia br.

XXXVII TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Program rozłożony został w czasie od 31 stycznia do 1 marca 2020 r.
31.01 br. (piątek) godz. 19:00 – Muzeum Ziemi Nadnoteckiej – wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Wasyłyk „Struktury miasta. Trzcianka, Runowo, Siedlisko” i premiera poematu muzycznego „Sen o domu” w wykonaniu sopranistki Aster Haile i pianisty Grzegorza Rychlika
Biblioteka Parafialna i Muzeum Ziemi Nadnoteckiej serdecznie zapraszają

 

 

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.01.2020 r.

Pan Bóg ma konkretny plan Zbawienia i każdy człowiek ma w nim swoje miejsce:
– Prorok Izajasz kreśli obraz Sługi Bożego, który odnowi Izraela i będzie światłością dla pogan; przyniesie zbawienie aż do krańców ziemi. Odnajdujemy tu zarys duchowej sylwetki Pana Jezusa.
– Święty Jan Chrzciciel w sposób bardzo jasny i jednoznaczny wskazuje uczniom Pana Jezusa jako Baranka i Syna Bożego.
– Święty Paweł – Apostoł Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, służą uświęconym w Chrystusie i powołanym do świętości.
– Każdy z nas może dodać od siebie słowa Psalmisty: „Z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną”.
Trwajmy w Bożym objęciu, słuchając słowa Bożego, poprzez które Pan Bóg pragnie nas prowadzić.

CARITAS – ZBIÓRKA W 3. NIEDZIELĘ MIESIĄCA – POMOC DLA WERONIKI
Zebrane fundusze będą przeznaczone na operację Weroniki w Niemczech. Koszt operacji to około 50 tys. euro.
Ofiary można też przelać na konto bankowe:
Bank PKO SA 08 1240 3741 1111 0000 4458 0155
Więcej informacji na stronie:
https://www.siepomaga.pl/weronika-rolniczak

1.   W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie.

2.   Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się w sobotę, 25 stycznia, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Takiej jedności pragnie sam Pan Jezus, a jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, Komunie św. oraz cierpienia.

3.   We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w środę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do domu Ojca. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

4.   Naszych drogich dziadków i nasze rodziny polecimy Matce Bożej Nieustającej Pomocy w środę podczas nowenny i wieczornej Eucharystii o godz. 16:30.

5.   W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, przypadające w sobotę, 25 stycznia, prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak Święty Paweł powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, powinniśmy kroczyć wiernie po drogach wiary.

6.   W przyszłą niedzielę, 26 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych oraz Dzień Islamu. Prośmy tego dnia o właściwą opiekę dla wszystkich chorujących w świecie na tę nieuleczalną chorobę, a także o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem.

7.   Również za tydzień Chór Pasjonata Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury Trzcianka pod dyrekcją Bartosza Śliwińskiego z koncertem kolęd wystąpi po Mszy Świętej o godz. 11:00 i uświetni liturgię Mszy Świętej o godz. 12:30.

8.   W naszej parafii zakończyliśmy doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolędę. Serdecznie dziękujemy za chwile wspólnej modlitwy, budujące świadectwo wiary, serdeczne przyjęcie oraz złożone ofiary, które przeznaczone zostaną na spłatę parkingu przy naszym kościele.

9.   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 

ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE

Akcja poboru krwi „Ognisty Ratownik – Gorąca krew”

22 stycznia 2020 r. w godzinach od 9:30 do 14:30 przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance.

 

 

NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 12.01.2020 r.

Chrzest Janowy to nie był sakrament chrztu świętego. Bardziej przypominał spowiedź, ale bez upragnionego daru rozgrzeszenia. Był znakiem nawrócenia z bezdroży grzechów na Bożą drogę życia. Dlatego Jan Chrzciciel początkowo sprzeciwia się chrztowi Pana Jezusa. Chrzest Pański oznacza, że wchodzi On w trudne położenie grzesznika, aby go wyzwolić z więzów grzechu, w których trzyma grzesznika zły duch. Ewangelie podkreślają, że Pan Jezus wychodzi znacznie szybciej z wody niż inni. Nie miał bowiem grzechów do wyznania. Natomiast nastąpiło objawienie Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego, któremu towarzyszy słowo Ojca o umiłowanym Synu. W Chrystusie także my jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga.
Przyjmijmy z radością i wdzięcznością słowo Boże.

1.   Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa Boga Ojca o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

2.   Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą.

3.   W piątek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie sięgnąć po Pismo Święte, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.

4.   W dniach od 18 do 25 stycznia w Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno. Nasza osobista komunia z Panem Bogiem musi przekładać się na relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy.

5.   CARITAS – W przyszłą niedzielę (3. w miesiącu) wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas prowadzić będą zbiórkę do puszek na operację mieszkanki Trzcianki, 12-letniej Weroniki Rolniczak.

6.   W naszej parafii trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Pamiętajmy, że kapłan przychodzi do naszych domów i mieszkań, a przede wszystkim do rodzin z Bożym błogosławieństwem. Plan kolędy znajduje się w gablocie i na stronie internetowej, a na najbliższy tydzień również w Biuletynie Parafialnym. W wodę święconą można zaopatrzyć się w zakrystii.

7.   Biblioteka Parafialna parafii św. Jana Chrzciciela zachęca do wykonania prac na Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych, które zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w ramach XXXVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
Prace należy dostarczyć do Biblioteki do 25 stycznia 2020 r.

8.   „Słowo na każdy dzień. Ewangelia 2020” umożliwia nam przez cały rok kontakt ze Słowem Bożym. Książkę można kupić dzisiaj po Mszach Świętych. Cena: mała – 10 zł, duża – 20 zł.

 

 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 05.01.2020 r.

Dzisiejsza liturgia słowa przywodzi na myśl jedno z najpiękniejszych dla nas Imion Boga – Emmanuel, co znaczy: „Bóg z nami”. Nasz Bóg jest Bogiem bliskim. Chce mieszkać, jak mówi Biblia: „rozbić swój namiot” wśród nas, towarzyszyć nam jak najbliższa, kochająca osoba. Chce nas wspierać każdego dnia i na wieki swoją mocą, radością, miłością, pełnią swoich łask.
Słuchajmy z uwagą słowa Bożego, abyśmy potrafili dostrzec ogrom daru, jaki został nam ofiarowany: Bóg mieszkający z nami. Niech Duch Święty pomoże nam odkrywać ten dar.

1.   Przeżywamy radość z narodzenia Pańskiego, choć to już druga niedziela po Świętach Bożego Narodzenia.

2.   W poniedziałek, 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków.
Dzisiaj i w poniedziałek po Mszach Świętych III Zakon Świętego Franciszka rozprowadza kadzidło i kredę, które pobłogosławiliśmy w sobotę na Mszy Świętej wieczornej.
Kredą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo naszej wiary.

3.   W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Taca przeznaczona jest na misje.

4.   Piękną tradycją związaną z tą uroczystością staje się też organizowany w naszych parafiach Orszak Trzech Króli. W to wspólnotowe świętowanie włącza się wiele polskich rodzin, dorosłych i dzieci, wspólnot parafialnych. Jest to publiczna manifestacja wiary i radości z przyjścia Zbawiciela na świat.
Przedłużając radość tej uroczystości, weźmy udział w VI Trzcianeckim Orszaku Trzech Króli, który rozpocznie się o godz. 12:00 w parku 1 Maja.

5.   W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

6.   W naszej parafii trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Pamiętajmy, że kapłan przychodzi do naszych domów i mieszkań, a przede wszystkim do rodzin z Bożym błogosławieństwem. W wodę święconą można zaopatrzyć się w zakrystii.

7.   „Słowo na każdy dzień. Ewangelia 2020″ umożliwia nam przez cały rok kontakt ze Słowem Bożym. Książkę będzie można kupić w następną niedzielę, 12 stycznia br. Cena: mała – 10 zł, duża – 20 zł.

8.   SAKRAMENTY: W ubiegłym roku w naszej parafii:
     – 33 osoby odeszły do wieczności
     –   7 par związało się Sakramentem Małżeństwa
     – 58 dzieci przyjęło Chrzest Święty
     – 12 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej
     – 24 osób przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania

 

Biblioteka Parafialna parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance

zachęca do wykonania prac na
Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych,
które zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w ramach
XXXVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

Prace należy dostarczyć do Biblioteki do 25 stycznia 2020 r.

 

 

NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – 29.12.2019 r.

Liturgia słowa daje nam dziś niezwykle cenne i doskonałe w swej prostocie wskazówki dla życia rodzinnego. To szacunek dla żony i męża, szacunek dla ojca i matki oraz szacunek dla dzieci, bo każda osoba ma swoje istotne miejsce w rodzinie. Ponadto: wyrozumiałość i serdeczne współczucie, dobroć, cichość i cierpliwość, umiejętność wybaczania – cechy, których tak bardzo pragnęlibyśmy doświadczyć w stosunku do siebie, zwłaszcza kiedy pobłądzimy. Wtedy rodzina staje się dla wszystkich miejscem odpoczynku i wzrostu. Filarem życia rodzinnego są miłość i modlitwa, co pokazuje też dzisiejsza Ewangelia o ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu.
Niech słowo Boże zamieszka w nas z całym swym bogactwem.

1.   Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość.

2.   Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2019. Podobnie jak wszystkie ostatnie lata był brzemienny w wydarzenia w Kościele powszechnym i naszej lokalnej wspólnoty, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami, sukcesami, ale także nad najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami tego czasu.

3.   We wtorek, 31 grudnia, podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali po Mszy Świętej o godz. 18:00, podziękujemy Bogu – dobremu Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną. Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny. Nie będzie Mszy Świętej o godz. 17:00.

4.   W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca – czyli szczególna okazja do pojednania się z Panem Bogiem i braćmi, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej od godziny 16:00.

5.   W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2020. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele jak w każdy dzień świąteczny. Nie będzie Mszy Świętej o godz. 8:00

6.   W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. Program kolędy jest wywieszony w gablocie parafialnej i umieszczony na stronie internetowej parafii.

7.   Nabożeństwa – są zmiany:
– Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy – czwartek od godz. 16:00 do godz. 17:00
– Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – sobota o 6:30, niedziela o 7:30
– Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą matek za swoje dzieci – środa o 17:30
– Różaniec – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota i niedziela 30 minut przed Mszą Świętą wieczorną

8.   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 

 

IV NIEDZIELA ADWENTU – 22.12.2019 r.

Dzisiejsza liturgia słowa pokazuje nam, jak bardzo ważna jest czujność serca w słuchaniu słowa Bożego. Księga Izajasza mówi o królu judzkim Achazie. Lekceważy on słowo proroka – Bożą pomoc, i idzie drogą własnych, błędnych kalkulacji, jeszcze do tego pozorując pokorę wobec Pana Boga. Ewangelia przedstawia dialog Anioła z Józefem. Józef jest zasłuchany w słowo Boże, rozpoznaje je i za nim podąża. Wzgardzone przez Achaza słowo, zapowiadające przyjście Emmanuela – upragnionego „Boga z nami”, staje się faktem.
Pozwólmy Panu Bogu działać w naszych sercach poprzez Jego słowo.

1.   W najbliższych dniach będziemy przeżywali uroczystość Narodzenia Pańskiego. W najbliższy wtorek przypada Wigilia i kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem. Niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą historię i nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest ciągle pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze i nieustannie uzdalnia nas do niesienia Dobrej Nowiny innym.

2.   Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej z wtorku, 24 grudnia, na środę, 25 grudnia. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś spośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszą wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu, tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

3.   Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ubogich i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce przy stole wcale nie musi pozostać puste. Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską, wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.

4.   W piątek, w święto Jana, Apostoła i Ewangelisty wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje.

5.   Od piątku 27 grudnia rozpoczniemy w naszej parafii wizytę duszpasterską. Cały plan kolędy jest wyłożony na stoliku z gazetami, wywieszony w gablocie i umieszczony na stronie internetowej parafii.

6.   Biuro Parafialne w najbliższy czwartek (26 XII 2019 r.) będzie nieczynne.

7.   Nabożeństwa – są zmiany:
– Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – sobota o 6:30, niedziela o 7:30
– Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą matek za swoje dzieci – środa o 17:30
– Różaniec – poniedziałek, czwartek, piątek, sobota i niedziela 30 min. przed Mszą Świętą wieczorną

8.   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

9.   OPŁATKI – pobłogosławione opłatki każda rodzina przez cały Adwent może nabyć w zakrystii. W naszej parafii opłatki nie są roznoszone po domach.

WIGILIA i BOŻE NARODZENIE  –  PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

WIGILIA
24.12.2019 r. (wtorek) – Pasterka o godz. 16:00, 22:00, 24:00
                      Straduń – Pasterka o godz. 21:00

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
25.12.2019 r. (środa) – Msza Święta o godz. 9:30, 11:00, 12:30, 18:00
                                     (nie będzie Mszy Świętej o godz. 8:00)
                    Straduń – Msza Święta o godz. 9:00
26.12.2019 r. (czwartek) – Msza Święta o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00
                         Straduń – Msza Święta o godz. 9:00

 

 

III NIEDZIELA ADWENTU – 15.12.2019 r.

Utrudzeni codziennymi troskami jesteśmy jak współcześni proroka Izajasza: całym sercem wołamy o Zbawiciela, który nas wyprowadzi z utrapień i sprawi, że radość serca będzie naszym udziałem. Chrystus jest naszą oczekiwaną radością. On zdejmuje z nas krępujące więzy grzechu, smutku i znużenia. Otwórzmy Zbawicielowi drzwi do naszego życia, aby uleczył ból, oczyścił nas, otworzył nam oczy i serca na Jego głos, aby radość zmartwychwstania i piękno życia Ewangelią stały się naszym udziałem. W Chrystusie każda pustynia staje się przepięknym, pełnym życia ogrodem, a człowiek nabiera odwagi i radości.
Otwórzmy nasze serca na słowo Boże, które ma moc przemienić serce każdego z nas.

1.   W tym tygodniu, od wtorku, rozpoczniemy okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszym Kościołem parafialnym, w którym uczymy się przyjaźni z Panem Bogiem, aby dalej w niej wzrastać, dojrzewać i dzielić się nią z innymi.
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – codziennie 30 minut przed Mszą Świętą;
                               
dodatkowo w środę, czwartek i piątek (18, 19, 20 XII) od godz. 16:00.

2.   Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się szaty różowe.

3.   Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.

4.   W ubiegłą niedzielę na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie zebraliśmy 1.887,00 zł. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

5.   BIERZMOWANIE – dzisiaj, 15.12.2019 r. o godz. 18:00 dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych Msza Święta i spotkanie formacyjne.

6.   Spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego w czwartek (19.12 br.) rozpocznie się o godz. 16:00 adoracją Najświętszego Sakramentu.

7.   RORATY – od poniedziałku do piątku Msze Święte roratnie o godz. 17:00. W piątek zakończenie z nagrodami – dzieci przynoszą lampiony i witraże.
      OPŁATKI – pobłogosławione opłatki każda rodzina przez cały Adwent może nabyć w zakrystii. W naszej parafii opłatki nie są roznoszone po domach.

8.   CARITAS – stragan bożonarodzeniowy w przedsionku głównym kościoła. Wszystkie ozdoby wykonane zostały ręcznie przez wolontariuszy naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Jest to dobra okazja dokonania zakupu do dekoracji domu czy na prezent dla bliskich. Są też tam świece wigilijne. Dochód przeznaczony jest na dzieła Caritas.

9.   Nabożeństwa:
– Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy – czwartek od godz. 16:00 do godz. 17:00
– Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – sobota o godz. 6:30, niedziela o godz. 7:30
– Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – środa o godz. 16:30
– Różaniec – poniedziałek, wtorek, piątek, sobota i niedziela 30 minut przed Mszą Świętą wieczorną

10.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

 

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II
Biblioteka Parafialna parafii św. Jana Chrzciciela
zachęca do wykonania prac na
Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych,
które zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w ramach
XXXVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
Prace należy dostarczyć do Biblioteki do końca stycznia 2020 r.

 

 

II NIEDZIELA ADWENTU – 08.12.2019 r.
NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”.

1.   Dzisiejsza niedziela jest szczególnym Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek przed kościołem składamy ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

2.   Dzisiaj:
– na Mszy Świętej o godz. 11:00 poświęcenie medalików i krzyżyków dla dzieci pierwszokomunijnych

– dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej o godz. 18:00 Msza Święta i spotkanie formacyjne przygotowujące do bierzmowania.

3.   Z Maryją podążamy adwentową drogą, przygotowując się na przyjęcie niezwykłego daru – narodzenia Bożego Syna, naszego Odkupiciela, który na nowo otwiera nam bramy nieba. Nie zmarnujmy tego daru i w trosce o zbawienie własnej duszy wsłuchajmy się w to, co podpowiada nam służebnica Pańska. Pamiętajmy o sprawowanej w naszym kościele od poniedziałku do piątku Mszy Świętej roratnej o godz. 17:00 i o adwentowej spowiedzi św. Nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę – niech Pan narodzi się w pełni przede wszystkim w naszych czystych sercach. Niech to będzie czas naszej wewnętrznej, duchowej mobilizacji do odnowy więzi z Panem Bogiem i bliźnimi.

4.   BIERZMOWANIE – Dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w następną niedzielę, 15.12.2019 r. o godz. 18:00 Msza Święta i spotkanie formacyjne.

5.   OPŁATKI – pobłogosławione opłatki każda rodzina przez cały Adwent może nabyć w zakrystii. W naszej parafii opłatki nie są roznoszone po domach.

6.   Nabożeństwa:
– Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy – czwartek od godz. 16:00 do godz. 17:00
– Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – sobota o 6:30, niedziela o 7:30
– Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z modlitwą matek za swoje dzieci – środa o godz. 16:30
– Różaniec – poniedziałek, wtorek, piątek, sobota i niedziela 30 minut przed Mszą Świętą wieczorną

7.   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

8.   CARITASW przedsionku głównym kościoła czynny jest stragan bożonarodzeniowy. Wszystkie ozdoby wykonane zostały ręcznie przez wolontariuszy naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Jest to dobra okazja dokonania zakupu do dekoracji domu czy na prezent dla bliskich. Dochód przeznaczony jest na dzieła Caritas.
Świece wigilijne: duża – 20 zł; mała – 8 zł.

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA – 13 XII 2019 r.

Peregrynacja Krzyża św. Damiana w parafii św. Jana Chrzciciela:
– od godz. 7.45 do godz. 17.45: osobista adoracja Krzyża
– godz. 18.00: Msza Święta; po niej świadectwo osób będących w KWC
– następnie: Adoracja Krzyża (ok. godz. 19.30); Modlitwa Różańcowa (godz. 20.15); Droga Krzyżowa (godz. 21.30).
Szczegóły na plakacie w gablocie i na stronie internetowej parafii św. Jana Chrzciciela: https://trzcianka.saletyni.pl/2019/12/05/peregrynacja-krzyza-kwc-w-naszej-parafii/.
Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu wolność wewnętrzna człowieka, by wygospodarować choćby chwilę czasu i oddać go Bogu w intencji osób zniewolonych.

 

 

I NIEDZIELA ADWENTU – 01.12.2019 r.

Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana.
Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela.
Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

1.   Hasłem nowego roku liturgicznego są słowa „WIELKA TAJEMNICA WIARY”. To pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”. Podczas tego roku będziemy starali się pogłębiać nasze rozumienie Eucharystii i oddawać szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie.

2.   Na Mszy Świętej o godz. 8:00 pobłogosławiliśmy opłatki. Każda rodzina przez Adwent może je nabyć w zakrystii. W naszej parafii opłatki nie będą roznoszone po domach.

3.   Od 2 grudnia br. Msze Roratnie od poniedziałku do piątku o godz. 17:00.

4.   I czwartek, piątek i sobota miesiąca – W piątek okazja do spowiedzi od godz. 16:00.
W piątek w godzinach porannych ks. Proboszcz i ks. Piotr odwiedzą chorych.

5.   W przyszłą niedzielę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pan Bóg, wybierając Maryję na matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego.

6.   W następną niedzielę, 8.12.2019 r.
– I KOMUNIA ŚWIĘTA – na Mszy Świętej o godz. 11:00 poświęcimy medaliki i krzyżyki dla dzieci pierwszokomunijnych
– BIERZMOWANIE – dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej o godz. 18:00 Msza Święta i spotkanie formacyjne.

7.   Za tydzień po Mszach Świętych będziemy zbierać ofiary do puszek na rzecz Funduszu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Zachęcamy wszystkich nie tylko do wsparcia finansowego, ale również do modlitwy za naszych braci i siostry mieszkających za wschodnią granicą.

8.   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

9.   CARITAS – W przedsionku głównym kościoła przez cały ADWENT czynny jest stragan bożonarodzeniowy. Wszystkie ozdoby wykonane zostały ręcznie przez wolontariuszy naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Jest to dobra okazja dokonania zakupu do dekoracji domu czy na prezent dla bliskich. Dochód przeznaczony jest na dzieła Caritas.
Świece wigilijne: duża – 20 zł; mała – 8 zł.

10.  Zmarli: W ubiegłym tygodniu do Domu Ojca odeszła śp. Krystyna Duszyńska lat 64.
Za nią i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczne odpoczywanie…

 

13 grudnia będziemy przeżywać w parafii św. Jana Chrzciciela Nawiedzenie Krzyża inspirowanego Krzyżem św. Damiana. Jest to krzyż Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, który pielgrzymuje po Polsce, by uwrażliwiać na istniejące zniewolenia i wskazywać drogi wyzwolenia.
Przez cały dzień będzie można modlić się przy tym Krzyżu.