I KOMUNIA ŚWIĘTA 2021

       PRZYGOTOWANIE

07-02-2021 – NIEDZIELA – GODZ. 14.00 – MSZA ŚW. – POŚWIĘCENIE ŚWIEC KOMUNIJNYCH DLA DZIECI – SP NR 1 KL. III A

07-02-2021 – NIEDZIELA – GODZ. 15.00 – MSZA ŚW. – POŚWIĘCENIE ŚWIEC KOMUNIJNYCH DLA DZIECI – SP NR 1 KL. III B

14-02-2021 – NIEDZIELA – GODZ. 14.00 – MSZA ŚW. – POŚWIĘCENIE ŚWIEC KOMUNIJNYCH DLA DZIECI – SP NR 3 kl. III B i III C

14-02-2021 – NIEDZIELA – GODZ. 15.00 – MSZA ŚW. – POŚWIĘCENIE ŚWIEC KOMUNIJNYCH DLA DZIECI – SP NR 2; SP NR 3 kl. III A; SP Rychlik

22-03-2021 – PONIEDZIAŁEK – GODZ. 17.00 – MSZA ŚW. I SPOTKANIE Z RODZICAMI DZIECI – SP NR 1

23-03-2021 – WTOREK – GODZ. 17.00 – MSZA ŚW. I SPOTKANIE Z RODZICAMI DZIECI – SP NR 2; SP NR 3; SP Rychlik

15-05-2021 – SOBOTA – GODZ. 10.00 – ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH, SPOWIEDŹ DZIECI

       UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ

16-05-2021 – NIEDZIELA – MSZA ŚWIĘTA – GODZ. 11.00

17-05-2021 – PONIEDZIAŁEK – GODZ. 17.00 MSZA ŚW.; NABOŻEŃSTWO MAJOWE, POŚWIĘCENIE I ROZDANIE PAMIĄTKOWYCH OBRAZKÓW KOMUNIJNYCH

 
 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

–  PRZYGOTOWANIE  KANDYDATÓW  –

          II NIEDZIELA MIESIĄCA
Msza Święta o godz. 18:00 i spotkanie dla młodzieży z kl. I szkół ponadpodstawowych

         III NIEDZIELA MIESIĄCA
Msza Święta o godz. 18:00 i spotkanie dla młodzieży z kl. VIII

         IV NIEDZIELA MIESIĄCA
Msza Święta o godz. 18:00 i spotkanie dla młodzieży z kl. VII 

 
 

INICJATYWY DUSZPASTERSKIE W 2021 ROKU

          STYCZEŃ
02.01.2021, sobota – godz. 15:00 – męski różaniec
29.01.2021, piątek – godz. 17:00 – Msza Święta o. Pio z homilią
31.01.2021, niedziela – godz. 13:30÷17:00 – adoracja w intencji małżeństw i rodzin
          LUTY

06.02.2021, sobota – godz. 15:00 – męski różaniec
26.02.2021, piątek – godz. 17:00 – Msza Święta o. Pio z homilią
28.02.2021, niedziela – godz. 13:30÷17:00 – adoracja w intencji małżeństw i rodzin
          MARZEC

06.03.2021, sobota – godz. 15:00 – męski różaniec
26.03.2021, piątek – godz. 17:00 – Msza Święta o. Pio z homilią
28.03.2021, niedziela – godz. 13:30÷17:00 – adoracja w intencji małżeństw i rodzin
          KWIECIEŃ

03.04.2021, sobota – godz. 15:00 – męski różaniec
25.04.2021, niedziela – godz. 13:30÷17:00 – adoracja w intencji małżeństw i rodzin
30.04.2021, piątek – godz. 17:00 – Msza Święta o. Pio z homilią
         MAJ

01.05.2021, sobota – godz. 15:00 – męski różaniec
13.05.2021, czwartek – godz. 20:00 – nabożeństwo fatimskie z procesją
28.05.2021, piątek – godz. 17:00 – Msza Święta o. Pio z homilią
30.05.2021, niedziela – godz. 13:30÷17:00 – adoracja w intencji małżeństw i rodzin
          CZERWIEC

05.06.2021, sobota – godz. 15:00 – męski różaniec
13.06.2021, niedziela – godz. 19:00 – nabożeństwo fatimskie z procesją
25.06.2021, piątek – godz. 17:00 – Msza Święta o. Pio z homilią
27.06.2021, niedziela – godz. 13:30÷17:00 – adoracja w intencji małżeństw i rodzin
          LIPIEC
03.07.2021, sobota – godz. 15:00 – męski różaniec
13.07.2021, wtorek – godz. 20:00 – nabożeństwo fatimskie z procesją
25.07.2021, niedziela – godz. 13:30÷17:00 – adoracja w intencji małżeństw i rodzin
30.07.2021, piątek – godz. 17:00 – Msza Święta o. Pio z homilią
          SIERPIEŃ
07.08.2021, sobota – godz. 15:00 – męski różaniec
13.08.2021, piątek – godz. 20:00 – nabożeństwo fatimskie z procesją
27.08.2021, piątek – godz. 17:00 – Msza Święta o. Pio z homilią
29.08.2021, niedziela – godz. 13:30÷17:00 – adoracja w intencji małżeństw i rodzin
          WRZESIEŃ
04.09.2021, sobota – godz. 15:00 – męski różaniec
13.09.2021, niedziela – godz. 19:00 – nabożeństwo fatimskie z procesją
24.09.2021, piątek – godz. 17:00 – Msza Święta o. Pio z homilią
26.09.2021, niedziela – godz. 13:30÷17:00 – adoracja w intencji małżeństw i rodzin
          PAŹDZIERNIK
02.10.2021, sobota – godz. 15:00 – męski różaniec
13.10.2021, środa – godz. 20:00 – nabożeństwo fatimskie z procesją
29.10.2021, piątek – godz. 17:00 – Msza Święta o. Pio z homilią
31.10.2021, niedziela – godz. 13:30÷17:00 – adoracja w intencji małżeństw i rodzin
          LISTOPAD
06.11.2021, sobota – godz. 15:00 – męski różaniec
26.11.2021, piątek – godz. 17:00 – Msza Święta o. Pio z homilią
28.11.2021, niedziela – godz. 13:30÷17:00 – adoracja w intencji małżeństw i rodzin
          GRUDZIEŃ
04.12.2021, sobota – godz. 15:00 – męski różaniec
26.12.2021, niedziela – godz. 13:30÷17:00 – adoracja w intencji małżeństw i rodzin

 
 

NABOŻEŃSTWA:

–  Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy – czwartek od godz. 16:00 do godz. 17:00
–  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – sobota o godz. 6:30, niedziela o godz. 7:30
–  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z modlitwą matek za swoje dzieci – środa o godz. 16:30
–  Różaniec Święty – poniedziałek, wtorek, piątek, sobota, niedziela 30 minut przed Mszą Świętą wieczorną

 
 

GRUPA MODLITWY O. PIO

W każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 17:00 odprawiana jest Msza Święta za wstawiennictwem św. Ojca Pio.
Wszystkich czcicieli tego świętego zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 
 

CARITAS

Spotkania Parafialnego Zespołu Caritas
przy naszej parafii odbywają się w soboty o godz. 10:00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich tych,
którzy chcieliby włączyć się w pracę i działalność tej wspólnoty.

 

 

S T A N   E P I D E M I I   K O R O N A W I R U S A

Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
(cały tekst na stronie http://www.diecezjakoszalin.pl/)

W zarządzeniu biskupa Edwarda Dajczaka dotyczące różnych praktyk duszpasterskich w najbliższym czasie w nowej rzeczywistości związanej z sytuacją epidemiologiczną czytamy:

     “Gwałtownie rozszerzająca się epidemia jest dla nas wszystkich bardzo trudnym doświadczeniem. (….)
     Wyrazem naszej miłości i wzajemnej odpowiedzialności za siebie są przyjęte w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej reguły bezpieczeństwa i higieny wydawane przeze mnie w kolejnych wskazaniach i zarządzeniach. W związku z tym przypominam o dotychczas obowiązujących zasadach oraz przekazuję dodatkowe postanowienia, które należy wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich na terenie całej diecezji”.

UCZESTNICTWO W NIEDZIELNYCH MSZACH ŚW.
     W strefie czerwonej w kościele może znajdować się 1 osoba na 15 mkw W związku z tym obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. także dla tych, którzy ze względu na te obostrzenia nie będą mogli wejść do kościoła.
     Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
     Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy Świętej w dni powszednie, gdy zwykle jest mniejsza ilość uczestników, ale zawsze z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA
     W najbliższym roku w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej nie odbędzie się wizyta kolędowa w tradycyjnej formie. Zamiast odwiedzin przez duszpasterzy w domach należy zaprosić mieszkańców do kościoła w mniejszych grupach na wieczorną Mszę św., np. mieszkańców poszczególnych ulic lub małych miejscowości.

UDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ
     Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno bezpośrednio do ust, jak i na rękę. Przypominam, że prawo liturgiczne Kościoła dopuszcza jako równoważne, dwie formy przyjmowania Komunii św. O formie tej decyduje każdy wierny, w sposób wolny i nieskrępowany. Naszą zaś sprawą, jako duszpasterzy, jest w tej sytuacji epidemiologicznej, zadbać o bezpieczeństwo i podać porządek udzielania Komunii św., zachowując tym samym szacunek do wyboru wiernych, co do sposobu, w którym chcą przyjąć Komunię św.
     Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą bezpośrednio do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.
     Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed, jak i po tej czynności, zdezynfekować ręce, a podczas niej mieć nałożoną maseczkę.

SPOTKANIA GRUP FORMACYJNYCH
     Jeśli to możliwe, powinny odbywać się w kościołach – nie w salkach.

ŚRODKI OCHRONY
     Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:
          a. wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie wynikające z przeciwskazań medycznych,
          b. pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
          c. służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,
          d. celebransi – przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

/podano za ks. Wojciech Parfianowicz koszalin.gosc.pl/