DUSZPASTERZE


OBECNIE POSŁUGUJĄCY:

1. ks. Andrzej Żołyniak – proboszcz (od 01.07.2010 r.)
2. ks. Piotr Woźniak – wikariusz (od 23.08.2021 r.)


OBECNIE w SEMINARIUM:

1. Emil Zieńko – WSD Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie


WCZEŚNIEJ POSŁUGUJĄCY – PROBOSZCZOWIE:

1. ks. Ireneusz Maraszkiewicz (20.10.1997 – 30.06.2010)


WCZEŚNIEJ POSŁUGUJĄCY – WIKARIUSZE:

  1. ks. Andrzej Dydko (27.08.1998 – 27.08.2002)
  2. ks. Henryk Koska (27.08.2000 – 30.03.2001)
  3. ks. Grzegorz Malinowski (28.08.2001 – 30.07.2006)
  4. ks. Mirosław Przybyłek (28.08.2002 – 30.07.2006)
  5. ks. Jacek Rogowski (26.08.2006 – 24.08.2010)
  6. ks. Piotr Trzebiatowski (26.08.2006 – 28.10.2011)
  7. ks. Adam Paź (29.10.2011 – 09.09.2013)
  8. ks. Robert Górski (25.08.2012 – 21.08.2016)
  9. ks. Przemysław Tymecki (29.03.2014 – 24.08.2014)
10. ks. Michał Horyd (25.08.2014 – 24.08.2015)
11. ks. Piotr Łowicki (22.08.2016 – 24.08.2017)
12. ks. Piotr Błaszczak (25.08.2017 – 23.08.2020)
13. ks. Wojciech Kolarz (24.08.2020 – 18.11.2020)
14. ks. Mateusz Szczepański (19.11.2020 – 22.08.2021)