KALENDARIUM

20.10.1997 dekret erygowania Wikariatu Samodzielnego pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance
  mianowanie ks. Ireneusza Maraszkiewicza Rektorem Wikariatu
06.05.1998 powołanie I Rady Parafialnej
21.06.1998 dekret ustanowienia Parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance
  mianowanie ks. Ireneusza Maraszkiewicza proboszczem Parafii
27.08.1998 posługę jako wikariusz rozpoczął ks. Andrzej Dydko
13.09.1998 Msza Święta o godz. 12:30 na placu budowy
  przekazanie figury MB Saletyńskiej (patronki parafii) przez parafię pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
  poświecenie placu pod budowę kościoła
  postawienie krzyża na placu
15.09.1998 rozpoczęcie budowy – wykopy pod fundament kościoła
     12.1998 postawienie murów zewnętrznych i przygotowanie więźby dachowej
01÷02.1999 układanie dachu i wykonanie wylewek betonowych
     03.1999 wykonanie zadaszenia i podkładów betonowych posadzki
  osadzenie okien i drzwi oraz założenie instalacji elektrycznej
  otynkowanie prezbiterium i postawienie postumentów pod tabernakulum
25.03.1999 założenie „wiechy” i zakończenie budowy
28.03.1999 pierwsza Msza Święta w nowym kościele – Niedziela Palmowa – godz. 8:00
  ustalenie godzin odprawiania Mszy Świętych: niedziela – 8:00, 10:00, 12:00, 18:00; Straduń 11:00; dni powszednie – 7:00, 18:00
23.05.1999 Uroczystość I Komunii Świętej – pierwsza w nowo utworzonej parafii
01.06.1999 Bierzmowanie – pierwsze w nowo utworzonej parafii – ks. biskup Marian Gołębiewski, Ordynariusz Diecezji
05.09.1999 wydanie pierwszego cotygodniowego Biuletynu Parafialnego
12.12.1999 rozpoczęcie pierwszych Misji Świętych – ks. Roman Molik
    12.1999 opracowanie pierwszego Kalendarza Duszpasterskiego parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance na rok 2000
03÷06.2000 wymiana dachu i malowanie wnętrza kaplicy w Straduniu
28.03.2000 zawieszenie stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym
     05.2000 zakończenie prac budowlanych w części mieszkalnej
  zamieszkanie księży na plebanii
  otwarcie biura parafialnego
27.08.2000 posługę jako wikariusz rozpoczął ks. Henryk Koska
02.09.2000 zmiana godzin odprawiania Mszy Świętych: niedziela – 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00; Straduń 11:00; dni powszednie – 7:00, 18:00
     12.2000 zainstalowanie oświetlenia w kościele
01÷03.2001 zamontowanie kuli i krzyża na wieży kościoła
  wybudowanie chóru w kościele
01÷09.2001 ułożenie posadzki w kościele
  oddanie do użytku salki i magazynu na wieży kościoła
22.03.2001 zarejestrowanie działalności Parafialnego Zespołu Caritas
30.03.2001 posługę wikariusza zakończył ks. Henryk Koska
30.05.2001 poświęcenie odnowionej przydrożnej kapliczki w Smolarni
28.08.2001 posługę jako wikariusz rozpoczął ks. Grzegorz Malinowski
01÷06.2002 wymiana okien, tynkowanie kościoła
  zainstalowanie promienników grzewczych
  zainstalowanie wentylacji
27.08.2002 posługę wikariusza zakończył ks. Andrzej Dydko
28.08.2002 posługę jako wikariusz rozpoczął ks. Mirosław Przybyłek
17.11.2002 ufundowanie przez myśliwych i leśników żyrandola i kinkietów skonstruowanych z rogów jeleni
03÷06.2003 wymiana pokrycia dachowego na kościele na blachę dachówkopodobną
06.09.2003 powołanie Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
     06.2004 wykonanie ławek i stołów na placu przykościelnym w Trzciance
  wykonanie tablic rozdzielczych i zabezpieczeń przy kaplicy w Straduniu
03.10.2004 wizytacja kanoniczna – ks. biskup Tadeusz Werno
         2005 rozpoczęcie wydawania żywności uzyskanej z rezerw Unii Europejskiej (Caritas)
02.05.2006 posadzenie przez leśników tzw. Dębu Papieskiego dla upamiętnienia Jana Pawła II
30.07.2006 posługę wikariusza zakończył ks. Grzegorz Malinowski
  posługę wikariusza zakończył ks. Mirosław Przybyłek
26.08.2006 posługę jako wikariusz rozpoczął ks. Piotr Trzebiatowski
  posługę jako wikariusz rozpoczął ks. Jacek Rogowski
         2008 malowanie elewacji i wnętrza kościoła w Trzciance i kaplicy w Straduniu
09.04.2009 poświęcenie sztandaru Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
04.05.2009 nawiedzenie Krzyża i Ikony Światowych Dni Młodzieży
21.03.2010 wizytacja kanoniczna – ks. biskup Krzysztof Zadarko
30.05.2010 rozpoczęcie retransmisji niedzielnej Mszy Świętej przez Telewizję Lokalną
06.06.2010 rozpoczęcie peregrynacji obrazu, relikwii i tryptyku bł. Anieli Salawy, patronki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce
30.06.2010 pożegnanie ks. proboszcza Ireneusza Maraszkiewicza
01.07.2010 powitanie ks. proboszcza Andrzeja Żołyniaka
24.08.2010 posługę wikariusza zakończył ks. Jacek Rogowski
     09.2010 remont i ogrodzenie plebanii
  remont zakrystii – wyodrębnienie salki na spotkania
  przeorganizowanie i malowanie prezbiterium oraz ścianek-filarów (boczne ołtarze)
05.09.2010 zmiana odprawiania Mszy Świętej w Straduniu na godz. 9:00
22.09.2010 25. rocznica poświecenia kaplicy w Straduniu
26.09.2010 powołanie nowych Rad Parafialnych: ds. Duszpasterstwa i ds. Ekonomicznych
09.11.2010 rozpoczęcie odprawiania Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
20.11.2010 Misje Miłosierdzia Bożego – o. Tadeusz Filas, jezuita, koordynator Zespołu Misyjnego
06.12.2010 zamontowanie granitowych postumentów przy bocznych ołtarzach
19.03.2011 Wielkopostne Czuwanie Młodzieży z dekanatu – ks. biskup Edward Dajczak, Ordynariusz Diecezji
     04.2011 malowanie ścian bocznych, wymiana kinkietów, wykonanie nowych ram stacji Drogi Krzyżowej
     06.2011 wymiana okien na plebanii
01.09.2011 rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy
28.10.2011 posługę wikariusza zakończył ks. Piotr Trzebiatowski
29.10.2011 posługę jako wikariusz rozpoczął ks. Adam Paź
     12.2011 zakończenie wydawania żywności uzyskanej z rezerw Unii Europejskiej (Caritas)
  rozpoczęcie odwiedzin i spotkań z Seniorami (Caritas)
  zainicjowano akcję „Choinka” (Caritas)
03.06.2012 posługę Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej rozpoczynają p. Remigiusz Fąferek i p. Marcel Helak
25.08.2012 posługę jako wikariusz rozpoczął ks. Robert Górski
     11.2012 prace przy kościele: zdjęcie opaski z kamienia, wykonanie studzienek odpływowych, wykonanie nowej opaski z kostki
  wyłożenie kostką polbrukową placu od ul. Witosa do wysokości zakrystii
07÷12.2013 uroczyste Msze Święte małżonków, którzy obchodzą w tym roku swoją rocznicę ślubu z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
08÷09.2013 zmodernizowanie salki i magazynku na wieży kościoła
08.09.2013 obchody 15. rocznicy ustanowienia parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej
09.09.2013 posługę wikariusza zakończył ks. Adam Paź
03.11.2013 zamontowanie nowych żyrandoli w kościele parafialnym
29.03.2014 posługę jako wikariusz rozpoczął ks. Przemysław Tymecki
     04.2014 renowacja tabernakulum
     06.2014 wymiana pokrycia dachowego nad zakrystią
24.08.2014 posługę wikariusza zakończył ks. Przemysław Tymecki
25.08.2014 posługę jako wikariusz rozpoczął ks. Michał Horyd
19.09.2014 pierwsze spotkanie Grupy Modlitewnej o. Pio
     10.2014 po raz pierwszy Parafialny Zespół Caritas zorganizował akcję „Płomień Nadziei”
10÷12.2014 krucjata modlitewna w intencji małżeństw przeżywających kryzys i zagrożonych rozbiciem
01.01.2015 zmiana granic parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej
07.03.2015 wizytacja kanoniczna – ks. biskup Paweł Cieślik
     06.2015 wymiana pokrycia dachowego na wieży kościoła i przybudówkach
  położenie chodnika z kostki polbrukowej od bocznego wejścia kościoła do ulicy Fałata
  wykonanie ścieżki szutrowej na terenie nieczynnego cmentarza ewangelickiego
  remont i malowanie plebanii
24.08.2015 posługę wikariusza zakończył ks. Michał Horyd
06.09.2015 powołanie nowych Rad Parafialnych: ds. Duszpasterstwa i ds. Ekonomicznych
     05.2016 wykonanie kamiennego ołtarza, ambonki i chrzcielnicy
  zainstalowanie centralnego ogrzewania
  wymiana pieca grzewczego i zasobnika wody
  zmiana aranżacji prezbiterium
  wymalowanie świątyni
  wykonanie drobnych prac stolarskich i adaptacyjnych
  zainstalowanie monitoringu w kościele i na placu wokół kościoła
21.08.2016 posługę wikariusza zakończył ks. Robert Górski
22.08.2016 posługę jako wikariusz rozpoczął ks. Piotr Łowicki
28.08.2016 posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej rozpoczął p. Jakub Olekszyk
     01.2017 posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej rozpoczął p. Andrzej Mielczarek
08.03.2017 rozpoczęcie „szturmu do nieba” matek modlących się w intencji swoich dzieci
11.05.2017 powołanie Parafialnego Zespołu Synodalnego
27.05.2017 wymiana krzyża misyjnego przy kaplicy w Straduniu
06÷07.2017 remont kaplicy w Straduniu: malowanie, wymiana oświetlenia, uzupełnienie nagłośnienia
25.08.2017 posługę wikariusza zakończył ks. Piotr Łowicki
26.08.2017 posługę jako wikariusz rozpoczął ks. Piotr Błaszczak
18.09.2017 pierwsze spotkanie Parafialnego Kręgu Biblijnego
24.01.2018 wykonanie balasek (klęczników) do przyjmowania komunii świętej
  wymiana 4 par drzwi przed kancelarią i wejściem od strony plebani do kościoła
13.05.2018 pierwsze Nabożeństwo fatimskie: procesja z figurą MB Fatimskiej i świecami
02.06.2018 uroczystość „20 lat Parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance”
10.11.2018   odsłonięcie  i poświęcenie Pomnika Niepodległości w Trzciance (z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę), na budowę którego zbieraliśmy ofiary również w naszej parafii
___03.2019 wykonanie parkingu naprzeciw kościoła: utwardzenie i wydzielenie części parkingowej (polbruk) o łącznej powierzchni ok. 900 m2; od marca do września włącznie w trzecią niedzielę miesiąca członkowie rad parafialnych prowadzili zbiórki do puszek na ten cel
01.06.2019 posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej zakończył p. Jakub Olekszyk
01.10.2019 wykonanie części dachu kościoła filialnego w Straduniu
23.02.2020 wizytacja kanoniczna – ks. biskup Krzysztof Zadarko
07.03.2020 Męski Różaniec w pierwsze soboty miesiąca o godz. 15:00 jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata oraz modlitwa w intencji małżeństw i rodzin
26.04.2020 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w intencji małżeństw i rodzin w ostatnie niedziele miesiąca od godz. 13:30 do godz. 18:00
23.08.2020 posługę wikariusza zakończył ks. Piotr Błaszczak
24.08.2020 posługę jako wikariusz rozpoczął ks. Wojciech Kolarz
18.11.2020 posługę wikariusza zakończył ks. Wojciech Kolarz
19.11.2020 posługę jako wikariusz rozpoczął ks. Mateusz Szczepański
22.08.2021 posługę wikariusza zakończył ks. Mateusz Szczepański
23.08.2021 posługę jako wikariusz rozpoczął ks. Piotr Woźniak