INFORMATOR

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
– spowiedź św. od godziny 16:00 do 17:00
– Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – po wieczornej Mszy św.

Co miesiąc w I Piątek Miesiąca wiele osób przystępuje do Sakramentu pojednania. Czym spowodowana jest ta praktyka i jaki jest jej sens? Dlaczego Pierwsze Piątki?
Sens Pierwszych Piątków polega na przyjęciu Komunii świętej Wynagradzającej. To jest istota tego nabożeństwa objawiona św. Małgorzacie Marii Alacoque przez samego Jezusa.
Sama spowiedź konkretnie w Pierwszy Piątek Miesiąca nie jest celem tego nabożeństwa, ale przyjęcie Komunii świętej.
Spowiedź może być w każdy inny dzień, stanowiąc przygotowanie do przyjęcie Chrystusa.
Zbawiciel przekazał obietnice siostrze Małgorzacie dla praktykujących Pierwsze Piątki miesiąca:
– udzielę moim czcicielom łask potrzebnych w ich stanie
– udzielę pokoju ich rodzinom
– pocieszę ich w smutkach
– będę im ucieczką zwłaszcza w godzinie śmierci
– będę im błogosławił we wszystkich ich przedsięwzięciach
– grzesznicy znajdą w moim Sercu ocean miłosierdzia
– dusze oziębłe staną się gorliwymi
– dusze gorliwe szybko dojdą do doskonałości
– będę błogosławił miejsca, w których będzie wystawiony i czczony obraz mojego serca.

SPOWIEDŹ ŚW.
– 30 minut przed Mszą św.

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. – PRZYGOTOWANIE
– Sakrament Chrztu św.: 1. i 3. niedziela miesiąca – Msza św. o godz. 12:30

                                        2. dzień świąt WN i BN – Msza św. o godz. 12:30
– Katecheza:  I piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej

I KOMUNIA ŚW. – PRZYGOTOWANIE
– Katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców od września według harmonogramu

BIERZMOWANIE – PRZYGOTOWANIE
Msza Święta o godz. 18:00 i spotkanie formacyjne:

–   II niedziela miesiąca – młodzież klas VIII
–  III niedziela miesiąca – młodzież klas I szkoły ponadpodstawowej

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA – PRZYGOTOWANIE
– Kurs Przedmałżeński – Parafia pw. św. Jana Chrzciciela:
“Wieczory dla zakochanych” w ramach ruchu Spotkania małżeńskie
od 30.01 do 27.03.2023 r. o godz. 18:30; zapisy tel. 502 663 593
– Poradnictwo Rodzinne:
poniedziałek –  godz. 17:00 (salka przy zakrystii)

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
– przy odwiedzaniu z Sakramentami św. w rodzinie lub w szpitalu
– na każde wezwanie

ODWIEDZINY Z SAKRAMENTAMI ŚW.
– pierwszy piątek i sobota miesiąca
– w razie potrzeby na każde zaproszenie