OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ MOŻE PRZEBYWAĆ WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA MAKSYMALNIE
–   30 OSÓB   –

–   Używamy środków dezynfekcyjnych – są przy wejściu do kościoła i przy konfesjonale. 
–   Zajmujemy w kościele miejsca zaznaczone czerwonym kartonikiem, aby zachować bezpieczną odległość.
–   Wewnątrz kościoła mamy obowiązek używania maseczek (zdejmujemy jedynie przyjmując komunię świętą). 

 

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU – 29.11.2020 r.

Słowo Boże usilnie zachęca nas do czujności, do zwrócenia naszego życia ku Panu Bogu.
Słowa Księgi Izajasza i Księgi Psalmów prowadzą nas w modlitwie serca, która przyzywa Pana już w tej chwili, gorąco pragnąc Jego łaski.
Natomiast Święty Paweł przypomina Koryntianom i nam, że otrzymaliśmy wielką Bożą łaskę w Chrystusie, więc w Niego się wpatrujmy.
Otrzymanie łaski nie sprawia, że zaczyna ona działać automatycznie. Trzeba uważnie jej poszukiwać, a będzie to łatwiejsze, jeśli będziemy czuwać.
Pozwólmy słowu Bożemu, aby nas prowadziło przez nasze „teraz”. Aby odkrywało w nas Boże obdarowanie – ogrom daru, który każdy z nas otrzymał.

W ubiegłą niedzielę wolontariusze zebrali 1.047 zł. Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać!
Na potrzeby szpitala w Trzciance Caritas parafii przekazała łącznie kwotę 5.000 zł.

1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To będzie drugi rok realizacji w Kościele w Polsce programu duszpasterskiego na lata 2019-2022, którego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”. Natomiast hasłem roku duszpasterskiego 2020/2021 są słowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Niech to będzie dla nas szczególne zaproszenie i zachęta, abyśmy zgłębiali celebrowanie Eucharystii w naszej wspólnocie parafialnej. Ono przenosi się na celebrowanie obecności Pana Jezusa w naszych domowych Kościołach. Tak dajemy świadectwo swojej wiary kształtowanej przez wspólnotę miłości z Bogiem, który był, który jest i który przychodzi.

2.   Na Mszy Świętej o godz. 8:00 pobłogosławimy opłatki. Każda rodzina przez cały Adwent może je nabyć w zakrystii. W naszej parafii opłatki nie będą roznoszone po domach.

3.   Dzisiaj:
– w ramach przygotowania do I Komunii Świętej (przeniesione z 15 listopada br.):
          – o godz. 14:00 – Msza Święta i poświęcenie książeczek dla dzieci z SP 1 kl. III A

          – o godz. 15:00 – Msza Święta i poświęcenie książeczek dla dzieci z SP 1 kl. III B
– Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji małżeństw i rodzin wyjątkowo od godz. 15:30 do 17:30.

4.   W Adwencie, tym szczególnym czasie oczekiwania, towarzyszy nam Maryja. Ona pierwsza odpowiedziała Bogu fiat i przyjęła Jego plan. Pragniemy, wpatrzeni w Jej przykład, podążać na spotkanie z Nim. Zachęcamy do uczestniczenia w Mszy Świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwanej roratami.
Od 30 listopada br. Msze Roratnie od poniedziałku do piątku o godz. 17:00.

5.   Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą matek za swoje dzieci w środę o godz. 16:30.

6.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca.
– W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00, a podczas wieczornej Eucharystii o godz. 17:00 będziemy prosili o liczne i święte powołania do kapłaństwa, o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w Kościele. Ogarnijmy modlitwą wszystkich znanych nam kapłanów, siostry zakonne, zakonników i osoby konsekrowane
W Kościele powszechnym obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. Pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, wspierajmy ich duchowo i materialnie oraz prośmy o nowe powołania, by nigdy nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny.
– W pierwszy piątek, 4 grudnia od godz. 16:00 okazja do spowiedzi i do szczególnej modlitwy wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy osobiste i świata. O godz. 17:00 Msza Święta i nabożeństwo pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
4 grudnia to także Dzień Modlitw w Intencji bezrobotnych. Za wstawiennictwem św. Barbary, patronki ludzi pracy, wspierajmy modlitwą wszystkich poszukujących pracy.
– W sobotę okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia na Mszy Świętej o godz. 7:00.

7.   Wstrzymane są pierwszopiątkowe odwiedziny chorych. W nagłych sytuacjach zagrożenia życia prosimy o kontakt telefoniczny.

8.   MĘSKI RÓŻANIEC – 5 grudnia 2020 r. o godz. 15:00. Wspólna modlitwa mężczyzn w pierwsze soboty miesiąca jest wynagrodzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata oraz modlitwą w intencji małżeństw i rodzin. Zapraszamy.

9.   Za tydzień po Mszach Świętych będziemy zbierać ofiary do puszek na rzecz Funduszu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Zachęcamy wszystkich nie tylko do wsparcia finansowego, ale również do modlitwy za naszych braci i siostry mieszkających za wschodnią granicą.

10.  Zmarli: W ubiegłym tygodniu do Domu Ojca odeszli: śp. Marian Czuczman lat 86, śp. Kazimierz Witkowski lat 70. Za nich i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczne odpoczywanie…

 

 

NIEDZIELA – JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA – 22.11.2020 r.

W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – w ostatnią niedzielę roku liturgicznego – liturgia Słowa przywołuje obraz Sądu Ostatecznego. Będzie on podobny do przeglądu stada dokonanego przez pasterza. W czytaniu z Księgi proroka Ezechiela Pan Bóg mówi, że On sam będzie się troszczył o każdą owcę. Zaradzi jej potrzebom i ją osądzi. We fragmencie o sądzie z Ewangelii Świętego Mateusza Pan Jezus przyjdzie jak Pasterz i Król i oddzieli owce jako bardziej wartościowe, od mniej wartościowych kozłów. Kryterium tego osądu będą uczynki miłości wobec potrzebujących.
Wysłuchajmy dziś słowa Bożego z pragnieniem służenia Chrystusowi tak, jak do nas przychodzi, zwłaszcza w potrzebujących wsparcia. Niech słowo Boże poruszy nasze serce.

ZMIANA PERSONALNA
Ksiądz Wojciech Kolarz, ze względu na chorobę i stan zdrowia,
zakończył posługę duszpasterską jako wikariusz w naszej parafii.
Na mocy dekretu biskupa diecezjalnego ks. Edwarda Dajczaka skierowany został do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu.
W naszej wspólnocie witamy księdza Mateusza Szczepańskiego,
dotychczasowego wikariusza parafii pw. NMP Królowej Polski w Pile.
Pochodzi ze Słupska. Święcenia kapłańskie przyjął w 2016 r.
Dziękując ks. Wojciechowi, życzymy Mu wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej. Równocześnie prosimy o Boże błogosławieństwo dla ks. Mateusza.

1.   Dzisiaj:
– w ramach przygotowania do I Komunii Świętej:
         
– godz. 14:00 – Msza Święta i poświęcenie książeczek dla dzieci z SP 3 kl. III B i III C
          – godz. 15:00 – Msza Święta i poświęcenie książeczek dla dzieci z SP 2, SP 3 kl. III A i z Rychlika
– po Mszach Świętych wolontariusze zbierają ofiary do puszek na potrzeby szpitala w Trzciance.

2.   Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą matek za swoje dzieci w środę o godz. 16:30.

3.   Zapraszamy do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem św. Ojca Pio w piątek, 27 listopada 2020 r. na Mszy Świętej z homilią o godz. 17:00.

4.   Za zmarłych polecanych w wypominkach modlimy się do przyszłej niedzieli włącznie codziennie o godz. 17:30.

5. Za tydzień, 29 listopada br., pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy następny rok liturgiczny. Hasłem tego roku będą słowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Troską całej wspólnoty Kościoła jest modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne oraz za powołanych. Źródłem tego zatroskania są słowa zachęty samego Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk10,2).
Na Mszy Świętej o godz. 8:00 pobłogosławimy opłatki. Przez cały Adwent każda rodzina będzie mogła nabyć opłatki zakrystii.

6.   W następną niedzielę (29 XI 2020 r. – przeniesione z 15 listopada br.) w ramach przygotowania do I Komunii Świętej:
         
– godz. 14:00 – Msza Święta i poświęcenie książeczek dla dzieci z SP 1 kl. III A
          – godz. 15:00 – Msza Święta i poświęcenie książeczek dla dzieci z SP 1 kl. III B

7.   Na ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w intencji małżeństw i rodzin, zapraszamy w niedzielę, 29 listopada od godz. 15:30 (wyjątkowo) do godz. 17:30.

8.   Zachęcamy do czytania książek i prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny.

9.   Pomoc Polakom na Kresach – w głównym przedsionku kościoła, wystawiony jest kosz przeznaczony na trwałe artykuły spożywcze i wyroby chemii gospodarczej dla Polaków mieszkających na Kresach.

⇐   :::   ⇒

– Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.
– Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. To stowarzyszenie wiernych, a jego celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem jego członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła.

 

 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.11.2020 r.

Każdy z nas otrzymał od Boga wielkie możliwości, które trzeba odkryć i wprawić je w ruch, jak człowiek biznesu zarządza finansami. O tym dziś mówi do nas słowo Boże, a szczególnie przypowieść o talentach. W czasach biblijnych bogaci właściciele wyjeżdżali, zostawiając swoje dobra w rękach sług, żeby zarabiali, wykorzystując powierzone im pieniądze. Zaś w czytaniu pierwszym – poemacie o dzielnej niewieście – podziwiamy zapracowane i hojne dłonie tej niewiasty. Wydają one wspaniałe owoce swego trudu. Zaangażowanie w wykorzystanie naszych możliwości, jest ważne w kontekście naszej wieczności. Czuwajmy więc, jak zachęca św. Paweł.
Słuchajmy z uwagą słowa Bożego, abyśmy rzetelnie i z radością służyli Panu Bogu już teraz, kiedy On nas do tego zaprasza.

PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ MOŻE PRZEBYWAĆ WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA MAKSYMALNIE
– 30 OSÓB –
WEJŚCIE DLA UCZESTNICZĄCYCH W EUCHARYSTII PRZEZ ZAKRYSTIĘ !!!

–   Używamy środków dezynfekcyjnych – są przy wejściu do kościoła i przy konfesjonale. 
–   Zajmujemy w kościele miejsca zaznaczone czerwonym kartonikiem, aby zachować bezpieczną odległość.
–   Wewnątrz kościoła mamy obowiązek używania maseczek (zdejmujemy jedynie przyjmując komunię świętą). 

1.   Zaplanowane na dzisiaj – I Komunia Święta – poświecenie książeczek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 przeniesione na 29 listopada br.
– na godz. 14:00 – klasa III A
– na godz. 15:00 – klasa III B

2.   Nabożeństwo wypominkowe codziennie o godz. 17:30. W Straduniu w niedzielę o  8:45.

3.   Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą matek za swoje dzieci w środę o godz. 16:30.

4.   Za tydzień po Mszach Świętych wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas będą zbierać ofiary do puszek na potrzeby Caritas parafii.

5.   W następną niedzielę, 22 listopada 2020 r. – I Komunia Święta – poświecenie książeczek:
– o godz. 14:00 dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 – klasy III B i III C
– o godz. 15:00 dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 – klasa III A, ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i z Rychlika

6.   Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 22 listopada to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem.

7.   Zachęcamy do czytania książek i prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.

8.   Pomoc Polakom na Kresach – w głównym przedsionku kościoła, wystawiony jest kosz przeznaczony na trwałe artykuły spożywcze i wyroby chemii gospodarczej dla Polaków mieszkających na Kresach.

9.   Zmarli: . W ubiegłym tygodniu do Domu Ojca odeszła śp. Maria Kazirodek lat 80.
Za nią i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczne odpoczywanie…

⇐   :::   ⇒

– Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowił ten dzień w listopadzie 2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Może i w naszym sąsiedztwie, okolicy są osoby potrzebujące pomocy. Otwórzmy nasze serca na każdą ludzką biedę i chętnie włączmy się w działalność organizacji społecznych i kościelnych, jak np. Caritas, aby pomagać innym.
– W sobotę, 21 listopada w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała 3 lata, rodzice, Święty Joachim i Święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu Świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzone jest specjalne święto.

Wyjątkowo w tym roku – ze względu na pandemię – przez cały listopad
duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny
za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego
(np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

 

 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.11.2020 r.

Mądrość jest cechą poszukiwaną i docenianą przez wszystkie pokolenia ludzi. O niej mówi dziś liturgia Słowa. Mądrość według Księgi Mądrości ma cechy osoby i sama szuka ludzi, którzy Jej pragną. Przypowieść o dziesięciu pannach – druhnach weselnych, które czekały na pana młodego, uświadamia konieczność czuwania i bycia przygotowanym na to, co ma się wydarzyć. Panny musiały mieć duży zapas oliwy, by im wystarczyło na uroczystości. Roztropne – były na to przygotowane, a nieroztropnym od razu jej zabrakło.
Niech nasze dzisiejsze zasłuchanie w słowo Boże pobudzi w nas trwałe pragnienie Bożej mądrości. Niech przygotuje nas na spotkanie z Panem Bogiem.

PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ MOŻE PRZEBYWAĆ WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA MAKSYMALNIE
– 30 OSÓB –
WEJŚCIE DLA UCZESTNICZĄCYCH W EUCHARYSTII PRZEZ ZAKRYSTIĘ !!!

–   Używamy środków dezynfekcyjnych – są przy wejściu do kościoła i przy konfesjonale. 
–   Zajmujemy w kościele miejsca zaznaczone czerwonym kartonikiem, aby zachować bezpieczną odległość.
–   Wewnątrz kościoła mamy obowiązek używania maseczek (zdejmujemy jedynie przyjmując komunię świętą). 

1.   Dzisiaj:
– Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – po Mszach Świętych zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
– w ramach przygotowania młodzieży klas I do bierzmowania Msza Święta i spotkanie o godz. 18.00.

2.   Nabożeństwo wypominkowe codziennie o godz. 17:30. W Straduniu w niedzielę o 8:45.

3.   Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą matek za swoje dzieci w środę o godz. 16:30.

4.   W następną niedzielę, 15 listopada 2020 r.:
– I Komunia Święta – o godz. 14:00 Msza Święta z poświeceniem książeczek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1
– Bierzmowanie – Msza Święta i spotkanie dla młodzieży klas VIII o godz. 18:00.

5.   Za tydzień po Mszach Świętych wolontariusze będą zbierać ofiary do puszek na potrzeby Caritas parafii.

6.   Zachęcamy do czytania książek i prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.

7.   Pomoc Polakom na Kresach – w głównym przedsionku kościoła, wystawiony jest kosz przeznaczony na trwałe artykuły spożywcze i wyroby chemii gospodarczej dla Polaków mieszkających na Kresach.

8.   Zmarli:   W ubiegłym tygodniu do Domu Ojca odeszła śp. Grażyna Napierała lat 60.
Za nią i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczne odpoczywanie…

⇐   :::   ⇒

– Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie wyznawać wiarę w Boga i okazywać przywiązanie do Kościoła. Nie możemy jednak zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane. Wielu wyznawców Chrystusa płaci za wiarę najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Ofiarujmy im dar modlitwy.
– W poniedziałek, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto przypomina, że jesteśmy cząstką jednego Kościoła powszechnego. Bazylika Laterańska jest katedrą biskupa Rzymu, czyli papieża, i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem Świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.
– W środę, 11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7:00 i 17:00.

Wyjątkowo w tym roku – ze względu na pandemię – przez cały listopad
duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny
za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego
(np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

 

 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 01.11.2020 r.

PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ MOŻE PRZEBYWAĆ WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA MAKSYMALNIE
– 60 OSÓB –
WEJŚCIE DLA UCZESTNICZĄCYCH W EUCHARYSTII PRZEZ ZAKRYSTIĘ !!!

–   Używamy środków dezynfekcyjnych – są przy wejściu do kościoła i przy konfesjonale. 
–   Zajmujemy w kościele miejsca zaznaczone czerwonym kartonikiem, aby zachować bezpieczną odległość.
–   Wewnątrz kościoła mamy obowiązek używania maseczek (zdejmujemy jedynie przyjmując komunię świętą). 

1.   Do puszek – jako wsparcie i gest solidarności z uchodźcami, którzy ucierpieli w wyniku pożaru obozu Moria na wyspie Lesbos – zebraliśmy 1.266,70 zł. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

2.   Dzisiaj Kościół wspomina uroczyście Wszystkich Świętych. To ci, którzy już, jak wierzymy, dostąpili chwały nieba. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami u Pana Boga.
W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

3.   W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy Msze Święte o godz. 7:00 i 17:00.
Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. Pamiętajmy, że nie ma „święta zmarłych”. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie. 

4.   Nabożeństwo wypominkowe codziennie o godz. 17:30. W Straduniu w niedzielę o godz. 8:45.
Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”. Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

5.   Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą matek za swoje dzieci w środę o godz. 16:30.

6.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek przepraszajmy Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas cichej adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00. Podczas czwartkowej Mszy Świętej o godz. 17:00 w naszych modlitwach dziękujemy za dar Eucharystii oraz prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie.
Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w naszym kościele od godz. 16:00. Po wieczornej Eucharystii nabożeństwo pierwszopiątkowe.

Ponownie wstrzymane są pierwszopiątkowe odwiedziny chorych. W nagłych sytuacjach zagrożenia życia prosimy o kontakt telefoniczny.

7.   MĘSKI RÓŻANIEC – 7 listopada 2020 r. o godz. 15:00. Wspólna modlitwa mężczyzn w pierwsze soboty miesiąca jest wynagrodzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata oraz modlitwą w intencji małżeństw i rodzin. Zapraszamy.

8.   W następną niedzielę, 8 listopada 2020 r.
– Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
– Bierzmowanie – w ramach przygotowania do bierzmowania młodzieży klas I – Msza Święta i spotkanie o godz. 18:00.

9.   Zachęcamy do czytania książek i prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.
Na stoliku wyłożone są również kartki wypominkowe. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji.

10.  Pomoc Polakom na Kresach – Do 15 listopada 2020 r. w głównym przedsionku kościoła, wystawiony będzie kosz przeznaczony na trwałe artykuły spożywcze i wyroby chemii gospodarczej dla Polaków mieszkających na Kresach.

11.  Zmarli: W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy zmarłych z Trzcianki:
śp. Ryszard Glegoła lat 85, śp. Lucjan Tomiak lat 74, śp. Iwona Dawidowicz lat 57, śp. Stefania Błauciak lat 96, śp. Marek Kojro lat 68, śp. Janina Żołnierowicz lat 99, śp. Maria Cegłowska lat 86.

Za nich i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczne odpoczywanie…

⇐   :::   ⇒

1 i 2 listopada 2020 r. – CMENTARZE zamknięte!!!

Wyjątkowo w tym roku – ze względu na pandemię – przez cały listopad
duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny
za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego

(np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

 

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.10.2020 r.

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli mówi o naszym stosunku do bliźniego. W Ewangelii Pan Jezus mówi o miłości do Pana Boga, bliźniego i siebie. Czytanie z Księgi Wyjścia konkretyzuje miłość do bliźniego: nie można uciskać wdów i sierot, czyli najsłabszych. Pożyczając pieniądze bliźniemu w potrzebie, nie powinno się brać odsetek. Jeśli w zastaw zostanie wzięty jego płaszcz, to trzeba mu go zwrócić przed nocą, żeby miał się czym okryć do snu.
Niech słowo Boże otworzy nas na Pana Boga i na potrzeby naszych bliźnich, abyśmy swoim postępowaniem prawdziwie głosili miłość Bożą.

PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ MOŻE PRZEBYWAĆ WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA MAKSYMALNIE
– 60 OSÓB –
WEJŚCIE DLA UCZESTNICZĄCYCH W EUCHARYSTII PRZEZ ZAKRYSTIĘ
Z
ajmujemy w kościele miejsca zaznaczone czerwonym kartonikiem, aby zachować bezpieczną odległość.

 

1.   Dzisiaj:
– Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji małżeństw i rodzin – od godz. 13:30 do 17:30.
– po Mszach Świętych zbieramy ofiary do puszek jako wsparcie i gest solidarności z uchodźcami, którzy ucierpieli w wyniku pożaru obozu Moria na wyspie Lesbos.

2.   Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą matek za swoje dzieci w środę o godz. 16:30.

3.   Msza Święta o. Pio z homilią w ostatni piątek miesiąca (30.10 br.) o godz. 17:00.

4.   Nabożeństwo różańcowe codziennie o godz. 17:30, a dla dzieci we wtorek i piątek o godz. 16.30.

5.   W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej – w naszym kościele o godz. 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 i 18:00 (nie będzie Mszy Świętej w Straduniu).
W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności.

6.   Wszystkich Wiernych Zmarłych w liturgii wspominamy 2 listopada – jest to tzw. Dzień Zaduszny.
W naszym kościele tego dnia sprawujemy Msze Święte o godz. 7:00 i 17:00 – wypominki czytamy o godz. 17:30.
Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

7.   Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Na stoliku z gazetami wyłożone są kartki wypominkowe. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji.

8.   Zachęcamy do czytania książek i prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny

⇐   :::   ⇒

W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.

1 i 2 listopada 2020 r. – CMENTARZE – Nie będzie Mszy Świętych!!!
Przypominamy, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

 

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.10.2020 r.

Słowo Boże porusza dziś temat postawy wobec spraw życia doczesnego. Księga proroka Izajasza mówi o królu babilońskim Cyrusie, który choć Pana Boga nie znał, został wezwany do służby Jemu. Dzieje się to na sposób obrzędów pogańskich, właściwych w tym czasie Babilonowi. We fragmencie Ewangelii Świętego Mateusza usłyszymy, jak faryzeusze i zwolennicy Heroda, zjednoczeni przeciwko Panu Jezusowi, szukają możliwości ukazania Go w złym świetle. Chcą wykazać, że Pan Jezus chce zburzyć panujący porządek, jak inni samozwańczy mesjasze, przez namawianie do działania przeciw władzy.
Niech słowo Boże, które słyszymy, nauczy nas iść do wieczności przez doczesność. Iść do Pana Boga poprzez to, co się nam wydarza w życiu.

1.   W ubiegłą niedzielę po Mszach Świętych na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zebraliśmy 1285,00 zł, a za kremówki 2.000,00 zł. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy.

2.   Dzisiaj w czasie Mszy Świętych, słowo głosi ks. Tadeusz Ceynowa – dyrektor archiwum diecezjalnego w Koszalinie. Powie o pochodzącej z XVIII w. skrzatuskiej Kronice ks. Delerdta, która opisuje historię kultu MB Bolesnej. Współcześnie wydany tekst kroniki można nabyć w cenie 15 zł.

3.   Nowenna do MB Nieustającej Pomocy z modlitwą matek za swoje dzieci w środę o g. 16:30.

4.   Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystki i Pielgrzymek zwróciła się z apelem o przeprowadzanie zbiórki ofiar w parafiach jako wsparcie i gest solidarności z uchodźcami, którzy ucierpieli w wyniku pożaru obozu Moria na wyspie Lesbos. Zbieranie ofiar do puszek na rzecz obozu odbędzie się w najbliższą niedzielę, 25 października br.

5.   Na ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w intencji małżeństw i rodzin, zapraszamy w następną niedzielę, 25 października od godz. 13:30 do godz. 17:30.

6.   Październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w nabożeństwie różańcowym. Różaniec dla dorosłych codziennie o godz. 17:30, a dla dzieci we wtorek i piątek o godz. 16.30. W Straduniu w niedzielę o godz. 8:30.

7.   Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Na stoliku z gazetami wyłożone są kartki wypominkowe. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji.

8.   Zachęcamy do czytania książek i prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny.

9.   Zmarli: W ubiegłym tygodniu do Domu Ojca odeszli: śp. Janina Glebionek lat 93, śp. Zdzisław Ćwiżeń lat 75.
Za nich i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczne odpoczywanie…

Niektóre wytyczne z Zarządzenia Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego dotyczącego zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
(cały tekst na stronie http://www.diecezjakoszalin.pl/)

1.   Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 28 listopada 2020 r. została udzielona następującym wiernym:
       –  osobom w podeszłym wieku;
       –  osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.);
       –  osobom, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem;
       –  osobom, które nie będą mogły skorzystać z możliwości uczestnictwa we Mszy św. ze względu na ograniczenie liczby wiernych w kościołach w strefach tzw. „czerwonej”
i „żółtej”.

2.   Uczestnictwo wiernych w sprawowanych liturgiach i innych działaniach duszpasterskich
       Strefa żółta – w uroczystościach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba na 4m2.

3.   Udzielanie Komunii Świętej
       –   Podczas każdej liturgii umożliwia się wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno bezpośrednio do ust, jak i na rękę. Prawo liturgiczne Kościoła dopuszcza jako równoważne, dwie formy przyjmowania Komunii św. O formie tej decyduje każdy wierny.
       –   Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą bezpośrednio do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.

4.   Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa na cmentarzach
       –   W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym zachęca się wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą oktawę uroczystości
       –   W niedzielę, 1 listopada br. nie będą odprawiane Msze Święte na cmentarzach. ( dopisek: Zapraszamy do udziału w liturgiach sprawowanych w kościele parafialnym o godz. 8:00, 9:30, 11:00 i 12:30. Nie będzie Mszy Świętej o godz. 18:00 i w Straduniu)

5.   Środki ochrony osobistej.Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:
       –   wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie wynikające z przeciwskazań medycznych,
       –   pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
       –   służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,
       –   celebransi – przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

⇐   :::   ⇒

– Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.
– W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada (wyparte przez dzisiejszą niedzielę) święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.
– W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, a także 72. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski w latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także rodacy na emigracji. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo sługi Bożego będziemy prosić Boga, aby i dziś Polacy poszukujących lepszego bytu za granicą nie zapominali o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.

 

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.10.2020 r.

Wzruszający jest obraz uczty, którą Pan Bóg dla nas przygotowuje. O takiej uczcie mówi dziś liturgia Słowa. Księga Izajasza opisuje, że przygotowywany jest na nią najlepszy, najpożywniejszy pokarm i najwyborniejszy napój. I to nie wszystko! Ugoszczenie będzie jednocześnie zaproszeniem do bycia z Bogiem w Jego radości, światłości i w Jego życiu. Pan Jezus w przypowieści o zaproszonych na ucztę mówi, że wszystko jest już gotowe, ale zaproszeni różnie reagują: zasłaniają się własnymi sprawami, nie chcąc nawet zobaczyć, co przygotował dla nich Pan.
Słyszane słowo Boże weźmy sobie do serca, abyśmy potrafili dostrzec i przyjąć Boże zaproszenie w naszym życiu.

KOMUNIA ŚWIĘTA – Ze względów bezpieczeństwa zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Nie umniejsza to w żadnym stopniu godności, wartości i szacunku do Świętych Postaci. Jeżeli ktoś chce przyjąć Komunię Świętą w sposób tradycyjny, niech podejdzie jako ostatni po udzieleniu wiernym Komunii Świętej na rękę.

1.   Dzisiaj, 11 października br.:
– godz. 14:00 – Msza Święta z poświeceniem różańców dla dzieci klas III ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr3 i z Rychlika;
– godz. 18.00 – w ramach przygotowania do bierzmowania Msza Święta i spotkanie dla młodzieży klas I szkół ponadpodstawowych;
– 20. Dzień Papieski – ofiarami zbieranymi do puszek wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Świętego Jana Pawła II.
Natomiast w głównym przedsionku Wolontariusze Caritas rozprowadzają „papieskie kremówki”.

2.   Nabożeństwo Fatimskie – we wtorek (13.10.2020 r.) o godz. 20:00 ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. W tym dniu nie będzie odprawiane nabożeństwo różańcowe po Mszy Świętej. W czasie epidemii koronawirusa podczas procesji prosimy o zachowanie dystansu.

3.   Przygotowanie do bierzmowania. Msza Święta i spotkanie dla młodzieży klas VIII w następną niedzielę (18.10.2020 r.) o godz. 18.00. Prosimy, aby we Mszy Świętej i spotkaniu uczestniczyli również rodzice.

4.   W przyszłą niedzielę (18.10 br.), w czasie Mszy Świętych, słowo głosił będzie ks. Tadeusz Ceynowa – dyrektor archiwum diecezjalnego w Koszalinie. Powie o pochodzącej z XVIII w. skrzatuskiej Kronice ks. Delerdta, która opisuje historię kultu MB Bolesnej.
Współcześnie wydany tekst kroniki będzie można nabyć w cenie 15 zł.

5.   Październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w nabożeństwie różańcowym.
Różaniec dla dorosłych codziennie o godz. 17:30, a dla dzieci we wtorek i piątek o godz. 16.30. W Straduniu w niedzielę o godz. 8:30.

6.   Listopad to miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Na stoliku z gazetami wyłożone są kartki wypominkowe. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji.

7.   Zachęcamy do czytania książek i prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.

8.   Zmarli: W ubiegłym tygodniu do Domu Ojca odszedł: śp. Mieczysław Górniak lat 76.
Za niego i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczne odpoczywanie…

⇐   :::   ⇒

–  W środę, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy nauczycieli i wychowawców naszą życzliwością. Módlmy się w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty.

 

 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.10.2020 r.

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli przedstawia obraz winnicy i gospodarza, który ją założył. Gospodarzem jest Pan Bóg, a winnicą jest Naród Wybrany. Fragment z Księgi Izajasza mówi o winnicy, która pomimo wielu wysiłków gospodarza nie chce owocować. Fragment Ewangelii Świętego Mateusza przedstawia relację właściciela winnicy z jej dzierżawcami. Właściciel z szacunkiem i troską traktuje dzierżawców. Oni natomiast są niemądrzy. Święty Paweł pisze, w jaki sposób można przynieść dobre owoce według woli Bożej – zwracając się do Pana Boga w modlitwie prośby i dziękczynienia. Wybierając prawdę i sprawiedliwość – to co najlepsze w oczach Pana.
Słuchajmy z uwagą i miłością słowa Bożego, abyśmy wydawali dobre, błogosławione owoce.

KOMUNIA ŚWIĘTA – Ze względów bezpieczeństwa zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Nie umniejsza to w żadnym stopniu godności, wartości i szacunku do Świętych Postaci. Jeżeli ktoś chce przyjąć Komunię Świętą w sposób tradycyjny, niech podejdzie jako ostatni po udzieleniu wiernym Komunii Świętej na rękę.

1.   Do puszek na Ziemię Świętą zebraliśmy 1.278,60 zł. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

2.   Dzisiaj o godz. 14:00 Msza Święta z poświeceniem różańców dla dzieci pierwszokomunijnych ze Szkoły Podstawowej Nr 1.

3.   Nowenna do MB Nieustającej Pomocy z modlitwą matek za swoje dzieci w środę o godz. 16:30.

4.   Zespół Synodalny – spotkanie w czwartek po Mszy Świętej wieczornej i Różańcu.

5.   Październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w nabożeństwie różańcowym.
Różaniec dla dorosłych codziennie o godz. 17:30, a dla dzieci we wtorek i piątek o godz. 16.30. W Straduniu w niedzielę o godz. 8:30.

Październik – miesiąc modlitwy różańcowej
Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, prosimy o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela” (nr 1).
Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół nas obdarza. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty – radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.

6.   W następną niedzielę, 11 października 2020 r.:
– godz. 14:00 Msza Święta z poświeceniem różańców dla dzieci kl III ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr3 i z Rychlika
– o godz. 18.00 w ramach przygotowania do bierzmowania Msza Święta i spotkanie dla młodzieży klas I szkół ponadpodstawowych
– 20 Dzień Papieski – ofiarami do puszek wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Świętego Jana Pawła II.
Natomiast Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas rozprowadzać będą „papieskie kremówki”.

7.   W przedsionku głównym kościoła czynny jest stragan caritasowy. Wszystko wykonane zostało ręcznie przez wolontariuszy naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Jest to dobra okazja dokonania zakupu do dekoracji domu czy na prezent dla bliskich. Dochód przeznaczony jest na dzieła Caritas.

8.   Zachęcamy do czytania książek i prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny
Na stoliku z gazetami wyłożone są Kalendarze Diecezjalne na 2021 rok w cenie 10 zł.

9.   Zmarli: W ubiegłym tygodniu do Domu Ojca odszedł: śp. Czesław Ortyl l. 63.
Za niego i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczne odpoczywanie…

⇐   :::   ⇒

–   Dzisiejsza niedziela wypiera liturgiczne wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu (1182-1226), ojca wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyka, którego duchowość wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła. To imię nosi również Ojciec Święty Franciszek, wspomnijmy go w naszych modlitwach.
–   W poniedziałek 5 października w liturgii wspominamy wyjątkową polską Świętą – Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przez jej wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata. My, Polacy, bądźmy przykładem naśladowania duchowości i pobożności św. Siostry Faustyny.
–   W środę, 7 października przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

 

 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.09.2020 r.

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli mówi o tym, że nawrócenie to styl życia. Nie wystarczy jedna, choćby najbardziej szlachetna decyzja czy wzniosłe deklaracje, kiedy człowiek z własnej woli wraca z powrotem na utartą ścieżkę życia bez Pana Boga.
Dokonany wybór grzechu nie przekreśla człowieka, kiedy zrozumie swój błąd i podejmie nawrócenie, jak czytamy w Księdze Ezechiela. Podobnie w przypowieści Pana Jezusa, którą za chwilę usłyszymy. Pokora wobec braci, o której pisze Święty Paweł w Liście do Filipian, to naśladowanie Chrystusa Pana. To szacunek dla bliźniego, dla tajemnicy jego serca.
Niech słowo Boże uczy nas pokory i szacunku wobec Pana Boga, nas samych i naszych bliźnich. Niech nawrócenie będzie naszym stylem życia na co dzień.

KOMUNIA ŚWIĘTA – Ze względów bezpieczeństwa zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Nie umniejsza to w żadnym stopniu godności, wartości i szacunku do Świętych Postaci. Jeżeli ktoś chce przyjąć Komunię Świętą w sposób tradycyjny, niech podejdzie jako ostatni po udzieleniu wiernym Komunii Świętej na rękę.

1.   Do puszek na kształcenie w diecezji i Wydział Teologiczny w Szczecinie zebraliśmy 1.191,70 zł. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

2.   Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą matek za swoje dzieci w środę o g. 16:30.

3.   W najbliższy czwartek rozpoczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w nabożeństwie różańcowym.
Różaniec dla dorosłych codziennie o godz. 17:30,
               dla dzieci we wtorek i piątek o godz. 16:30,
               w Straduniu w niedzielę o godz. 8:30.

4.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
–  W czwartek
adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00, a podczas wieczornej Eucharystii o godz. 17:00 będziemy prosili o liczne i święte powołania do kapłaństwa, o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w Kościele.
–  W pierwszy piątek spowiedź święta od godz. 16:00. O godz. 17:00 Msza Święta i nabożeństwo pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
–  W sobotę Niepokalanemu Sercu Bożej Matki oddajemy nasze rodziny i całą wspólnotę parafialną na Mszy Świętej o godz. 7:00.

W piątek w godzinach porannych odwiedzimy chorych ponownie zgłoszonych.

5.   Mężczyzn zapraszamy w sobotę (3 października) o godz. 15:00 na męski różaniec. Ta modlitwa jest wynagrodzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata oraz w intencji małżeństw i rodzin.

6.   Msza Święta z poświeceniem różańców dla dzieci pierwszokomunijnych ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w następną niedzielę (4.10.2020 r.) o godz. 14:00.

7.   W przedsionku głównym kościoła czynny jest stragan caritasowy. Wszystko wykonane zostało ręcznie przez wolontariuszy naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Jest to dobra okazja dokonania zakupu do dekoracji domu czy na prezent dla bliskich. Dochód przeznaczony jest na dzieła Caritas.

8.   Zachęcamy do czytania książek i prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny

9.   Na stoliku z gazetami wyłożone są Kalendarze Diecezjalne na 2021 rok w cenie 10 zł.

⇐   :::   ⇒

We wtorek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym obchodzone jest święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
– W piątek, 2 października, wspominamy Świętych Aniołów Stróżów.

Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że to miłosierny Bóg troszczy się o każdego z nas, posyłając nam swoich aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. Anioły są przejawem obecności Boga w świecie. Łączą niebo z ziemią. Dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei.

 

 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.09.2020 r.

Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę mówi nam, że Pan Bóg jest inny od naszych wyobrażeń. Najbardziej zaskakuje nas Boże miłosierdzie, miłość, która widzi potrzeby człowieka. Drogą do Pana Boga jest nawrócenie – porzucenie grzechu i szukanie woli Bożej, o czym przypomina nam dziś fragment z Księgi Izajasza. Niech Chrystus będzie w nas uwielbiony, jak mówi Święty Paweł do Filipian. Pan Bóg jest jak dobry gospodarz winnicy, który troszczy się o swoich pracowników, aby nikt nie cierpiał niedostatku.
Słuchajmy słowa Bożego, aby napełniło nas nadzieją i radością z otrzymanego Bożego miłosierdzia, którego my, i inni wokół nas, codziennie doświadczamy.

KOMUNIA ŚWIĘTA – Ze względów bezpieczeństwa zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Nie umniejsza to w żadnym stopniu godności, wartości i szacunku do Świętych Postaci. Jeżeli ktoś chce przyjąć Komunię Świętą w sposób tradycyjny, niech podejdzie jako ostatni po udzieleniu wiernym Komunii Świętej na rękę.

1.   Dzisiaj po Mszach Świętych zbieramy do puszek ofiary na kształcenie w diecezji i Wydział Teologiczny w Szczecinie.

2.   W ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania dzisiaj o godz. 18:00 Msza Święta i spotkanie dla młodzieży klas VIII. Prosimy, aby we Mszy Świętej i spotkaniu uczestniczyli rodzice.

3.   W poniedziałek, 21 września obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Podczas Eucharystii o godz. 7:00 i 17:00 będziemy dziękować Bogu za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła.

4.   Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą matek za swoje dzieci w środę o godz. 16:30.

5.   Msza Święta o. Pio z homilią w ostatni piątek miesiąca o godz. 17:00.

6.   Na ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w intencji małżeństw i rodzinzapraszamy w następną niedzielę, 27 września od godz. 13:30 do godz. 18:00.

7.   Zachęcamy do czytania książek i prasy katolickiej. Do nabyciaGość Niedzielny

8.   Na stoliku z gazetami wyłożone są Kalendarze Diecezjalne na 2021 rok w cenie 10 zł.

9.   Zmarli: W ubiegłym tygodniu do Domu Ojca odeszła: śp. Anna Czarniecka lat 66.
Za nią i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczne odpoczywanie…

⇐   :::   ⇒

–   Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie.
–   W przyszłą niedzielę, 27 września, w Kościele będziemy obchodzić 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy oraz Światowy Dzień Turystyki.

 

 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.09.2020 r.

Potrzebujemy przebaczenia win bliźniemu i nam samym – o tym mówi dziś słowo Boże. Ludzkim myśleniem, w którym wiele jest złości, gniewu, zemsty i nienawiści, człowiek nie znajdzie uzdrowienia i wybaczenia swoich win, jak mówi Mądrość Syracha. Pomocy szukajmy u Pana, jak zachęca nas Święty Paweł. Święty Piotr pyta Pana Jezusa: ile razy ma przebaczyć? Przebaczanie to miłość. Sami pragniemy i potrzebujemy ciągle przebaczenia, więc z radością ofiarujmy je bliźnim, żeby nam także przebaczono nasze grzechy, o czym mówi Pan Jezus w przypowieści o nielitościwym dłużniku.
Słuchajmy słowa Bożego, niech ono pracuje w naszych sercach, otwierając je na dar przebaczenia.

KOMUNIA ŚWIĘTA – Ze względów bezpieczeństwa zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Nie umniejsza to w żadnym stopniu godności, wartości i szacunku do Świętych Postaci. Jeżeli ktoś chce przyjąć Komunię Świętą w sposób tradycyjny, niech podejdzie jako ostatni po udzieleniu wiernym Komunii Świętej na rękę.

1.   Dzisiaj:
– na Mszy Świętej o godz. 11:00 poświęcimy przyniesione przez dzieci tornistry;

– dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Świętej zapraszamy na godz. 16:00 na wspólne nabożeństwo;
– Nabożeństwo Fatimskie z procesją o godz. 19:00.

2.   W poniedziałek, 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze Święte o godz. 7:00 i 17:00.

3.   Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą matek za swoje dzieci w środę o godz. 16:30.

4.   Kontynuujemy przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Spotkanie dla młodzieży dla kl. VIII w niedzielę 20 września o godz. 18.00. Prosimy, aby we Mszy Świętej i spotkaniu uczestniczyli rodzice.

5.   Za tydzień po Mszach Świętych zbieramy ofiary na kształcenie w diecezji i Wydział Teologiczny w Szczecinie.

6.   Skład Rady Parafialnej na nową kadencję 2020 – 2025
      Rada do spraw Ekonomicznych:
Sławomir Polcyn, Roman Cimcioch, Benedykt Wasiukiewicz, Aleksandra Śliwińska, Andrzej Boguszewski, Anna Wyrzykowska, Remigiusz Fąferek, Marcel Helak, Janusz Dudek.

      Rada do spraw Duszpasterskich:
Danuta Juckiewicz, Karolina Kubilus, Małgorzata Szadkowska, Agnieszka Kapela, Andrzej Mielczarek, Jadwiga Wolniak, Małgorzata Sikorska, Mirosława Dolna, Danuta Lachowicz.

Członków rad zapraszamy w czwartek 17 września na Mszę Świętą o godz. 17:00 i na spotkanie.

7.   Zachęcamy do czytania książek i prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.

8.   Na stoliku z gazetami wyłożone są Kalendarze Diecezjalne na 2020 rok w cenie 10 zł.

⇐   :::   ⇒

–   Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W tym czasie w kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.
–   W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża.
–   W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (najbliższy wtorek) przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.
–   W czwartek, 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.

 

 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 06.09.2020 r.

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli mówi nam o upomnieniu grzeszącego brata. Takie upomnienie jest naszym obowiązkiem, ale przede wszystkim wyrazem miłości. Wymaga najpierw dyskrecji, żeby nie upokorzyć błądzącego. Dopiero później można prosić innych o pomoc. Miłość dba o dobro człowieka, więc upomnienie powinno mieć taką formę, żeby grzeszący zechciał posłuchać i zrozumiał, że chodzi nam o jego dobro, a nie tylko o nasze własne. Upomnienie braterskie umożliwia przebaczenie winy i otwiera nas na łaskę Bożą.
Pozwólmy Panu Bogu działać w naszych sercach, aby przez słowo Boże, które słyszymy, uczynił nas ludźmi prawdziwie kochającymi i miłosiernymi.

KOMUNIA ŚWIĘTA – Ze względów bezpieczeństwa zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Nie umniejsza to w żadnym stopniu godności, wartości i szacunku do Świętych Postaci. Jeżeli ktoś chce przyjąć Komunię Świętą w sposób tradycyjny, niech podejdzie jako ostatni po udzieleniu wiernym Komunii Świętej na rękę.

1.   Gościmy kleryka z Seminarium Duchownego. Po Mszach Świętych zbiera do puszek ofiary na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego.

2.   Rodziców dzieci, które przystąpią do I Komunii Świętej w 2021 roku zapraszamy na spotkanie organizacyjne 7 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:30.

3.   Jak w każdą środę w naszym kościele wieczorną Eucharystię poprzedzimy Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z modlitwą matek za swoje dzieci o godz. 16:30.

4.   Kontynuujemy przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Spotkanie dla młodzieży kl. I szkół średnich w sobotę 12 września o godz. 17.00.
Spotkanie dla młodzieży dla kl. VIII w niedzielę 20 września o godz. 18.00; prosimy, aby we Mszy Świętej i spotkaniu uczestniczyli rodzice.

5.   W przyszłą niedzielę (13 września br.)
– Poświęcenie tornistrów – na Mszy Świętej o godz. 11:00 poświęcenie tornistrów dla dzieci rozpoczynających rok szkolny .
– I Komunia Święta – wszystkie dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Świętej zapraszamy w strojach komunijnych na godz. 16:00 na wspólne nabożeństwo.
– Nabożeństwo Fatimskie – Bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej (ok. godz. 19:00) odprawimy Nabożeństwo Fatimskie. W czasie epidemii koronawirusa podczas procesji prosimy o zachowanie dystansu.

6.   Każdego roku w Skrzatuszu odbywa się spotkanie młodych przed odpustem diecezjalnym. Odbędzie się ono w sobotę 19 września br. Młodzież zainteresowaną wyjazdem na to spotkanie prosimy o kontakt z naszym wikariuszem ks. Wojciechem.

7.   Zachęcamy do czytania książek i prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny

8.   Zmarli: W ubiegłym tygodniu do Domu Ojca odeszła: śp. Zofia Sowa lat 72.
Za nią i za naszych bliskich zmarłych módlmy się: Wieczne odpoczywanie…

⇐   :::   ⇒

–   Od początku września modlimy się o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Warto więc dziś przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II: „Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju! […] Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem” (z Orędzia na XXXVII Światowy Dzień Pokoju). W zbliżającą się rocznicę terrorystycznego zamachu na Word Trade Center w Nowym Jorku, 11 września (przypada w nadchodzący piątek), obejmijmy pamięcią ofiary tej i innych tragedii, których źródłem zawsze jest nienawiść. Prośmy Chrystusa – Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i w harmonii, a nasza Ojczyzna uniknęła okrucieństwa terroryzmu.
–   Wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. W najbliższy wtorek, 8 września, przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej Opatrzności, za przyczyną i wstawiennictwem Matki Bożej, przyszłoroczne plony, pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc – oto pytanie, jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu postawić.
–   Nadal pielgrzymujemy i gromadzimy się w wielu maryjnych sanktuariach, aby uczyć się Chrystusa, aby rozwijać w sobie wiarę, nadzieję i miłość w szkole Maryi. Ona raz powiedziała Bogu „fiat” i wytrwała w nim do końca. My również, zachwyceni Jej wzorem, postarajmy się tak pogłębiać naszą przyjaźń z Panem Bogiem, żeby przetrwała wszystkie życiowe burze.